Bu mektup, Seyyid Nizam’a yazılmıştır. İnsanda her şeyin bulunması, onun dağılmasına sebep olmuştur. Yine bu topluluk, onun yükselmesine de sebep olduğu bildirilmektedir:

Kıymetli mektubunuz geldi. Bütün varlıklardan birer örnek, insanın yapısında vardır. İnsan, kendisinde bulunan her parçadan dolayı bütün varlıklara bağlanmıştır. Onda her varlıktan birer parça bulunması, onun her şeye bağlanmasına ve bunun sonucu olarak, Allahü teâlâdan uzaklaşmasına sebep olmuştur. Çeşitli bağlılıkları sebebi ile insanın Allahü teâlâdan uzaklığı, her şeyin uzaklığından daha çok olmuştur. Her şeyden daha çok mahrum olmuştur. Allahü teâlânın yardımı ile kendini bu dağınık bağlılıklardan toparlarsa, yalnız Ona bağlanırsa, büyük kurtuluşa kavuşmuş olur. Böyle yapmazsa, yolunu sapıtmış, çok uzaklara düşmüş olur. İnsan, her şeyi kendisinde topladığı için, varlıkların en üstünü olmuştur. Yine bu topluluğu, onun her şeyden daha kötü olmasına yol açmıştır. Bu topluluğundan dolayı, tam bir ayna olmuştur. Fakat, bu âleme yüz çevirirse, çok lekelenir. Eğer, Allahü teâlâya dönerse, çok parlak olur. Aynası, her şeyin aynasından daha çok gösterir. İnsanın, bu çeşitli bağlantılardan büsbütün kurtulabilmesi, yalnız Allah’ın resûlü Muhammed Mustafa’ya nasip olmuştur “sallallâhü teâlâ aleyhi ve alâ Âlihi ve sellem”. Bundan sonra, başka Peygamberler ve Nebîler, derece derece kurtulmuşlardır “salavâtüllahi teâlâ ve teslimatühü alâ nebiyyinâ ve aleyhim ve alâ etbaihim ecma’în ilâ yevmiddin”. Allahü teâlâ, bizi ve sizi bu bağlantılardan kurtarsın! (Miraç gecesinde, gözü Ondan hiç ayrılmadı ve taşkınlık yapmadı) kelimeleri ile Kurân-ı Kerîmde övülen, Allah’ın resûlü Muhammed Mustafa hürmetine “aleyhi ve alâ Âlihi minessalevâti etemmühâ ve minetteslimati ekmelühâ” bu duamızı kabul buyursun! Âmin. Daha çok yazmak usandırıcı olur. Vesselâm, vel-ikram.

Haramdan sakın, farzı yapmaya bak!
Farzı yapmazsan, olur halin harab!

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler