Bu mektup, Hâce Muhammed Kasım’a gönderilmiştir. Aranılmaya, gönlünü vermeye lâyık olan ancak Vâcib-ül-vücut teâlâ olduğu bildirilmektedir:

Hâce Muhammed Kasım kardeşimizin okşayıcı mektubu geldi. Bizleri sevindirdi. Dünya işlerinin bozuk gitmesinden ve halinizi toparlayamadığınızdan hiç sıkılmayınız! Çünkü dünya işleri, üzülmeye değmez. Bu dünyada olan her şey geçecek, yok olacaktır. Allahü teâlânın râzı olduğu şeylerin arkasında koşmak lâzımdır. Güç olsa da, kolay olsa da, bunları yapmaya çalışmalıdır. Aranılacak, gönül verilecek (Vâcib-ül-vücut) dan, yani hep varlığı lazım olandan başka hiçbir şey yoktur. Hele sizin gibi kıymetli ve akıllı insanların, geçici, yok olucu şeylere gönül vermesi, pek yazık olur. Bununla beraber, bir hizmet ve bir iş için işaret buyurulursa, onu seve seve yaparız. Vesselâm.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler