Bu mektup, Hâce Muhammed Eşref-i Kabili’ye yazılmıştır. Bu yolun şaşkınları, uzaklık görünen yakınlık ve ayrılık sanılan vuslat ararlar. Yazılan rüyanın cin tesiri ile olduğu bildirilmektedir:

Kıymetli kardeşimin güzel mektubu geldi. Fakirleri sevdiğinizi ve bu yüksek insanlara sığındığınızı bildirdiği için, bizleri çok sevindirdi. (Kişi sevdiği ile beraberdir) hadis-i şerifi, büyük müjdedir. Fakat, bu yolun âşıkları, bu kadarla doymazlar. Yakınlık görünen uzaklıkla sevinmezler. Uzak görünen bir yakınlık ve ayrılık görünen bir kavuşmak ararlar. İşin geciktirilmesine, sonraya bırakılmasına râzı olmazlar. Tembelliği, gericiliği çirkin bilirler. Kıymetli dakikaları, yaldızlı pislikler için elden kaçırmazlar. Ömür sermayesini, sonu gelmez hayaller arkasında geçirmezler. Yüksekleri bırakıp, alçaklara bakmazlar. Beğenileni verip, gazap olunanı, kızılanı almazlar. Tatlı yağlı yemeklere aldanmazlar. İnce, süslü elbise için, Allahü teâlâya kulluk zevkini vermezler. Hükümdarlık koltuğu gibi olan kulluğu, pislik gibi olan dünya bağlılığı ile kirletmekten utanırlar. Allahü teâlânın mülkünde, memleketinde, Lat ve Uzza putlarını Ona ortak yapmaktan haya ederler. Kardeşim! Bu makâmda, halis din isterler! Zümer sûresi 3. âyetinde meâlen, (Biliniz ki Allahü teâlâ, ancak halis dini beğenir) buyruldu. Ortaklık tozunu bile kondurmak istemezler. Zümer sûresi 65. âyetinde meâlen, (Bir şeyi ortak edersen, ibâdetlerini, iyiliklerini elbette yok eder!) buyruldu. Bir ân, kendinizi düşününüz! Eğer, ortak katılmamış bir dininiz varsa, size müjdeler olsun! Eğer böyle değilse, başınıza bela gelmeden önce çaresine başvurunuz!

Yazdığınız rüya, cin görünmesidir. Onun boş işleridir. Cinnin böyle, bozuk işleri, taliplerde çok görülmektedir. Buna hiç üzülmeyiniz! Nisa sûresi 75. âyetinde meâlen, (Şeytanın aldatması, elbette zayıftır) buyruldu. Eğer yine gelirse, (Kelime-i temcîd) okuyunuz! Yani, (Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil’aliyil’azîm) deyiniz! Bunu okumak, cinleri dağıtır, kovar. Doğru yolda bulunanlara ve Muhammed Mustafanın izinde gidenlere selam olsun “aleyhi ve alâ Âlihissalevâtü vetteslîmâtü etemmühâ ve ekmelühâ”!

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler