Bu mektup, Mollâ Muhammed Sıddîk’a yazılmıştır. Dakikaları kıymetlendirmek lazım olduğu bildirilmektedir:

Allahü teâlâya hamd olsun! Onun seçtiği kullarına selam olsun! Hadis-i şerifte, (Bir kimsenin iyi müslüman olduğu, lüzumlu şeylerle uğraşıp, faydasız şeylerden uzaklaşması ile belli olur) buyruldu. Bunun için, zamanları kıymetlendirmek lâzımdır. Böylece, faydasız, boş yere vakit öldürmekten kurtulmuş olursunuz. Şiir, kaside yani mevlüt-i nebî okumayı başkalarına bırakıp, sessizce, bâtındaki nisbeti muhafaza etmeye çalışmalıdır. Arkadaşların toplanmaları, batının dağılmaması içindir. Öteden beriden konuşmak için değildir. Bunun için, bir köşeye çekilmeyip, birlikte bulunmayı beğenmişlerdir. Batının toparlanmasını, toplulukta aramışlardır. Gönül topluluğunu bozan toplantılardan kaçınmak lâzımdır. Batının topluluğunu bozmayan her şey mübarektir. Bozanlar ise, uğursuz ve bereketsizdirler. Öyle yaşamalıdır ki yanında bulunanların bâtınları toparlansın. Onları gönül dağınıklığına düşürmemelidir. Kendini toparlamalı, konuşmamalıdır. Nutuk çekecek, dedikodu yapacak zaman değildir. Fârisî Mısra tercümesi:

Ders verecek, keşşaf tefsiri okuyacak zaman değil!

Vesselâm.

Gece gündüz dilimde salât-ü selam,
O mübarek ruhuna, ey Fahr-ul-enam!

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler