Bu mektup, Hâce Cemaleddin Hüseyin-i Külabi’ye yazılmıştır. Hallerini ve rüyalarını bildirmesini istemektedir:

Kardeşim Hâce Cemaleddin-i Hüseyin, çok zamandan beri, hallerini bildirmedi. İşitmediniz mi, Kübreviye tarîkatinin büyükleri “rahmetullâhi aleyhim ecma’în”, hallerini ve rüyalarını üç gün içinde şeyhine bildirmeyen müridi cezalandırırlar. Bir daha böyle yapmasını önlerler. Olan oldu; bir daha olmasa iyi olur. Hâsıl olan her şeyi yazınız! Kıymetli kardeşimin oraya gelmesini büyük nimet sayınız! Hizmet etmek ve gönlünü kazanmak için çok çalışınız! Onun mübarek sohbetinin kıymetini biliniz! Fârisî Mısra tercümesi:

Aranılan hazineyi gösterdim sana!

Vesselâm.

İslamiyet enbiyanın sünnetidir,
Cümlenin ihtidasıdır, İslamiyet.
Hudanın, leyle-i miraç içinde,
Habîbine atasıdır İslamiyet.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler