Bu mektup, Mollâ Ahmed-i Berki’ye “rahmetullâhi aleyh” yazılmıştır. Birkaç sualine cevaptır:

Allahü teâlâya hamd olsun. Onun seçtiği, sevdiği iyi insanlara selam olsun!

Sual: İnsan her ne yaparsa, zamanın sâhibinin emri ile yapmalıdır ki hayırlı sonuç alabilsin. Taatleri, ibâdetleri yapmak da böyledir demişlerdir. Eğer bu söz doğru ise, bize, her hayırlı işi yapmak için emir ve izin buyurmanızı dileriz diyorsunuz?

Cevap: Büyüklerin bu sözü doğrudur. Size izin verilmiştir. Fakat hayırlı sonuç demek, o işin sonucu olan şey demektir. Her istenilen şeyi elde edebilmek demek değildir.

Sual: Kitapta diyor ki Hâce Ubeydullah-i Ahrâr “kuddise sirruh” hazretleri buyurdu ki (Kurân-ı Kerîm’in hakikati, cem mertebesindedir. Yani Zât-i teâlânın ehadiyet mertebesindedir). Böyle olunca, (Mebde ve Mead) kitabındaki (Kabe’nin hakikati, Kurân-ı Kerîm’in hakikatinin üstündedir) yazısının mânâsı nedir?

Cevap: Burada, ehadiyet mertebesi demek, hiçbir şeyin bulunamayacağı Zât-i ehadiyet değildir. Onun için, bu ehadiyet mertebesinde, sıfat ve şân bulunur. Çünkü Kurân-ı Kerîmin hakikati, kelam sıfatındandır. Kelam sıfatı da, Allahü teâlânın 8 sıfatından biridir. Kabe’nin hakikati ise, sıfatların ve şanların bulunamayacağı, daha üstün bir mertebedendir. Bunun için, Kabe’nin hakikati daha yüksek olmaktadır.

Sual: Birkaç tefsirde diyor ki (Ben Kâbe’ye secde ediyorum diyen kimse kâfir olur. Çünkü secde, Kâbe’ye doğru yapılır. Kâbe’ye yapılmaz). Başka yerlerinde de diyor ki (Müslümanlığın başlangıcında, secdede, senin için secde olsun derlerdi). Senin için demek Zât-i teâlâ için demektir. Böyle olunca, (Mebde ve Mead) kitabındaki (Eşyanın maddeleri, cisimleri, Kabe’nin binasına secde ettikleri gibi, eşyanın hakikatleri de, Kabe’nin hakikatine secde eder) sözü ne demektir?

Cevap: Sözün gelişi böyle olmuştur. Melekler, Âdem aleyhisselâma secde ettiler demek de böyledir. Secde, Allahü teâlâya yapılır “celle şanüh”. Hiçbir mahluka secde edilmez. Size ve yanınızda olanlara ve sevdiklerinize ve öncelikle Mollâ Pabende ve şeyh Hasana selam ederim.

Benzer Yazıları Okumak İçin Tıklayınız

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler