Bu mektup, Mevlânâ Muhîb Ali’ye yazılmıştır. Bu yolun bağlayan bağı, muhabbet olduğu bildirilmektedir:

Allahü teâlâya hamd olsun. Onun seçtiği insanlara selam olsun! Lütfedip yazmış olduğunuz mektup gelerek, bizleri sevindirdi. Çok sevdiğinizi ve ihlasınızı bildirdiği için rahatlık verdi. Eski günleri anlatıyorsunuz. Yavrum! İslamiyete uygun hallerden hangisi üzerinde olursanız olunuz, hiç sıkılmayınız. Ancak, bu sevgi bağının da kopmaması lâzımdır. Hatta muhabbet, her gün artmalıdır. Bu ateş sönmemeli, soğumamalıdır. Her ân alevlenmelidir. Çünkü bizleri bağlayan bağ, (Muhabbet) dir. Bu yolun feyzi, (İn’ikas) ile kalpten kalbe akarak ulaşır. Bu akışta, yakınlık uzaklık farkı yoktur. Ancak, feyzin hızlı veya yavaş olmasına ve bu yolun inceliklerini öğrenmeye tesir eder. Bu noktayı, kıymetli oğluma, tarîkati anlatan uzun mektubun [260. mektubun] sonunda açıklamıştım. Oradan isteyiniz. O mektubun bir sûretini, kardeşim Seyyid Mîr Muhammed Numanın arkadaşları da götürdü. Onlardan da isteyiniz! Daha uzatmıyorum. Vesselâm.

[Evliyânın kalpleri ayna gibidir. Aynaya gelen ışıklar, karşısında bulunan cisimler, şekiller aynada görülür. Aynanın karşısında bulunan ikinci bir aynada ve bunun karşısındaki üçüncü aynada da görünürler. Resûlullahın mübarek kalbinden yayılan feyizler, mârifet nurları da, bu kalbe bağlı olan kalplere gelir. Kalpleri bağlayan bağ, muhabbettir. Ashâb-ı kirâm, Resûlullahı çok sevdikleri için, bu nurlara kavuştular. Sevgi ne kadar çok olursa, gelen feyiz de çok olur. Sevmek, inanışı ve işleri ve ahlaki onun gibi olmaktır. Ashâb-ı kirâmın kalplerine gelen feyizler, sonraki asırdaki bunları seven gençlerin kalplerine de geldi. Bunların da İslamiyete uymaları kolay ve tatlı oldu. Her biri birer Velî oldu. Uzak memlekette ve mezarda olan Veliden de feyizler yayılmakta, aşıklarının kalplerine gelmekte, kalpleri nurlanmaktadır. Resûlullahın mübarek kalbinden yayılan feyizler, her asırdaki âşıkların kalplerinden yayılarak, zamanımızdaki Velilerin kalplerine geliyor ve bunların kalplerinden kendilerini sevenlerin kalplerine ve bu arada bizlere de geliyor.]

Benzer Yazıları Okumak İçin Tıklayınız

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler