Bu mektup, yine yüksek mürşidine yazılmıştır. Kendisini çok sevenlerden Hâce Bürhân’ı gönderdiği ve onun bazı halleri bildirilmektedir:

Yüksek kapınızın hizmetçilerinin en aşağısı olan Ahmed, (Hâcegân) “kaddesallahü teâlâ esrârehüm” hazretlerinin tarîkatini bildiren küçük bir kitap yazarak, mübarek huzurunuza gönderdim. Daha müsvedde halindedir, mübarek büyüğümüz okuduktan sonra bir daha yazılacaktır. Hâce Bürhân, yola çabuk çıktığı için bir daha yazmaya vakit olmadı. Bundan sonra, belki başka bilgiler de ona eklenir.

Bir gün Silsiletü’l-Ahrâr kitabına bakıyordum. Kısa aklıma şöyle geldi ki yüksek makamınıza yazayım. Oradaki bilgilerden birkaçı üzerinde ayrıca bir şeyler yazılsın, yahut bu fakirin yazması için emir buyurulsun. Bu düşüncem gitgide kuvvetlendi. Buna bağlı bazı bilgiler, bu müsveddeye eklendi. Bu arada, o kitaptaki bazı bilgiler de müsveddeye yazıldı. Bu bakımdan bu müsvedde, o kitabın eki yapılırsa uygun olur, yahut müsveddedeki bilgilerden uygun olanları seçilerek o kitaba ek yapılırsa, yine iyi olur. Daha ileri gitmek edebe aykırı olacaktır. Hâce Bürhân, bugünlerde güzel işler yaptı. Cezbe makamına bağlı olan üçüncü seyrden bir şeylere kavuştu. Günlük geçim düşüncesi kendisini üzmektedir. Yüksek kapınıza gelmiştir. Kıymetli emirleriniz onun için büyük kazanç olacaktır.

Önceki Mektub –> 4. Mektub

Sonraki Mektub –> 6. Mektub

Binlerce top ve tüfek, yapamaz asla,
Göz yaşının seher vakti yaptığını,
Düşman kaçıran süngüleri çok defa,
Toz gibi yapar, bir müminin duâsı.

 

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler