Bu mektup, yine Han-ı Hanan’a “rahmetullâhi aleyh” yazılmıştır. İnsanı dünyada ve ahirette yükseltecek olan tevazuun ne olduğu ve kurtuluşun ancak Ehl-i sünnete uymakla olduğu bildirilmektedir:

Her hamd Allahü teâlâya mahsustur. Allahü teâlânın Resûlüne salât ve selâm olsun! Kardeşimiz Mevlânâ Muhammed Sıddîk ile gönderilen okşayıcı, kıymetli mektubunuz geldi. Lütf buyurmuşsunuz. Allahü teâlâ, size hayırlı karşılıklar versin! Mektubunuzda, fakirlerin, edeplerini gözetmişsiniz ve alçak gönüllülük göstermişsiniz. (Allah için tevazu edeni, Allahü teâlâ yükseltir) hadis-i şerifine göre, bu aşağı davranışınızın dünyada ve ahirette yükselmenize sebep olacağını umarım. Belki de sebep olmuştur. Size müjdeler olsun!

İnâbet ve rücu, yani bir rehbere bağlanmak kelimelerini yazıyorsunuz. Dervişlerden birinin elinde inâbet yaptığınızı tasavvur buyurunuz. Bunun iyi neticelerini ve meyvalarını bekleyiniz! Fakat, bu inâbetin haklarını, şartlarını elden geldiği kadar gözetmelidir. Vasiyetlerden, nasihatlardan hangi birini yazayım? İlimlerden, mârifetlerden hangisini bildireyim? Çünkü, müctehid olan derin âlimler ve doğru yolda olan tasavvufçular “şekkerallahü teâlâ sayehüm” söylemedik bir şey bırakmadılar. Sermayesi az olan bu fakirin “rahmetullâhi aleyh” mektuplarından birkaçını, sevdiklerimiz size getirmişlerdir. Onları gözden geçiriniz. Sözün özü şudur ki kurtuluş yolu, ancak Ehl-i sünnet vel-cemaate uymaktır. Allahü teâlâ, onların sözlerine, işlerine, îman edenleri ve ibâdetlerdeki bildirdiklerine uyanları çoğaltsın! Çünkü, Cehennemden kurtulacağı müjdelenmiş olan bir fırka, bunlardır. Bunlardan başka olan fırkalar, helak olacak, felakete sürüklenecektir. Bugün bir kimse, böyle olduğunu bilse de, bilmese de, yarın herkes anlayacaktır. Fakat, o zaman faydası olmayacaktır. Ya Rabbi! Ölüm bizi uyandırmadan önce, sen bizi uyandır!

Seyyid İbrahim çok eskiden beri yüksek kapınıza bağlı olanlardandır. Duacılarınız arasında bulunmaktadır. Kereminizden, ihsanınızdan beklenilir ki ihtiyarlık ve ihtiyaç zamanını, çoluk çocuğu ile üzüntüsüz geçirmesi ve son nefesinizde selamete kavuşmanıza duaya bol zaman bulması için kendisine sığınak olasınız. Vesselâm.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler