Bu mektup, Han-ı cihan’a “rahmetullahi teâlâ aleyh” yazılmıştır. Sağlam olan dine yapışmayı ve dünya işlerini yaparken, İslamiyete uymaya dikkat etmenin, din ile dünyayı birlikte kazanmak olduğunu bildirmektedir:

Hak sübhânehü ve teâlâ râzı olduğu şeyleri yapmaya kavuştursun! Selamette olmanızı, kıymetli ve muhterem olmanızı nasip eylesin! Yüksek Peygamberi ve Onun ali hürmetine, bu duamı kabul buyursun “aleyhi ve aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”! Fârisî beyt tercümesi:

Kazanc ve saadet topu ortada duruyor,
Meydanda kimse yok, süvariler görünmüyor?

Dünyanın tatlı şeyleri ve geçici nimetleri ancak, bu parlak dine uymakta yardımcı oldukları zaman, faydalı ve helal olurlar. Dünya kazancı, ahiret kazancı ile birlikte olduğu zaman işe yarar. Ahireti kazanmaya yardımcı olmayan dünya nimetleri, şekerle kaplanmış zehr gibidirler. Bunlarla, ahmak olanlar aldatılmaktadır. Allahü teâlânın bildirdiği tiryak ile bu zehirlere ilaç yapmayanlara yazıklar olsun! Bu şekerli, tatlı zehirleri, İslamiyetin emirlerini ve yasaklarını yapmak güçlüğüne katlanarak tedâvi etmeyenlere çok acınır. Kısaca, İslamiyete uymak için biraz çalışan, biraz harekete geçen kimse, sonsuz olan kazançlara kavuşur. İslamiyetin emirlerine ve yasaklarına uymak çok kolaydır. Fakat az bir gaflet ile ve gevşeklik ile de bu sonsuz nimetler elden çıkar. Uzağı gören, doğru düşünebilen akıl sâhibinin, bu parlak dine uyması lâzımdır. Ceviz ile kozalak ile oyuna dalarak faydalı şeyleri elden kaçıran çocuk gibi olmamalıdır. Dünya işinizi yaparken, İslamiyete uymaya dikkat ederseniz, Peygamberlerin “aleyhimüssalavât vetteslîmât” yolunda bulunmuş olur, bu sağlam dini nurlandırmış ve yaşatmış olursunuz! Bizim gibi elinden iş gelmeyenler, senelerce halis ibâdetler yapsak, din ile dünyayı birlikte kazanan sizin gibi kahramanların derecesine yaklaşamayız. Ya Rabbi! Sevdiğin ve beğendiğin işleri yapmayı bize nasip eyle! Şunu da bildireyim ki bu duacınızın kağıt parçasını size yükselten kıymetli Hâce Muhammed Saîd ve Hâce Muhammed Eşref, sevdiklerimizden ve yakınlarımızdandır. Onlara yapacağınız ihsanlar, bu fakiri çok sevindirecektir. Allahü teâlâ, kıymetli işler yapmanızı nasip etsin ve şanınızı yüksek eylesin!

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler