لَمَّا يَنْصُرْ :

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası ma’lûm, müfred, müzekker, gâib. Manası: Bir gâib erkek geçmiş zamanın tümünde yardım etmedi.

لَمَّا يَنْصُرَا :

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası ma’lûm, tesniye, müzekker, gâib. Manası: İki gâib erkek geçmiş zamanın tümünde yardım etmediler.

 

لَمَّا يَنْصُرُوا :

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası ma’lûm, cemi’, müzekker, gâib. Manası: Cemi’ gâib erkekler geçmiş zamanın tümünde yardım etmediler.

 

 

لَمَّا تَنْصُرْ :

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası ma’lûm, müfred, müennes, gâibe. Manası: Bir gâibe kadın geçmiş zamanın tümünde yardım etmedi.

 

لَمَّا تَنْصُرَا :

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası ma’lûm, tesniye, müennes, gâibe. Manası: İki gâibe kadınlar geçmiş zamanın tümünde yardım etmediler.

 

لَمَّا يَنْصُرْنَ :

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası ma’lûm, cemi’, müennes, gâibe. Manası: Cemi’ gâibe kadınlar geçmiş zamanın tümünde yardım etmediler.

 

 

لَمَّا تَنْصُرْ :

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası ma’lûm, müfred, müzekker, muhâtab. Manası: Sen bir hâzır erkek geçmiş zamanın tümünde yardım etmedin.

 

لَمَّاتَنْصُرَا :

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası ma’lûm, tesniye, müzekker, muhâtab. Manası: Siz iki hâzır erkek geçmiş zamanın tümünde yardım etmediniz.

 

لَمَّا تَنْصُرُوا :

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası ma’lûm, cemi’, müzekker, muhâtab. Manası: Siz cemi’ hâzır erkekler geçmiş zamanın tümünde yardım etmediniz.

 

 

لَمَّا تَنْصُرِي :

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası ma’lûm, müfred, müennes, muhâtaba. Manası: Sen bir hâzıra kadın geçmiş zamanın tümünde yardım etmedin.

 

لَمَّا تَنْصُرَا :

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası ma’lûm, tesniye, müennes, muhâtaba. Manası: Siz iki hâzıra kadın geçmiş zamanın tümünde yardım etmediniz

 

لَمَّا تَنْصُرْنَ :

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası ma’lûm, cemi’, müennes, muhâtaba. Manası: Siz cemi’ hâzıra kadınlar geçmiş zamanın tümünde yardım etmediniz.

 

 

لَمَّا اَنْصُرْ :

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası meçhûl, müfred, nefs-i mütekellim vahde. Manası: Ben geçmiş zamanın tümünde yardım etmedim.

 

لَمَّا نَنْصُرْ :

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası ma’lûm, nefs-i mütekellim ma’a’l-gayri. Manası: Biz geçmiş zamanın tümünde yardım etmedik.

 

لَمَّا نَنْصُرْ :

[Cemi’ ve tesniyesi aynıdır].

 

 

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler