Emsile’de Geçen Bazı Kelimelerin Kısa Açıklamaları

 

Mâzi : Geçmiş zaman.

Müzâri’ : Şimdiki hâl veya geniş zaman.

Bina : Fiilin yapısı.

Ma’lûm : Fâili bilinen (etken fiil).

Meçhûl : Fâili bilinmeyen (edilgen fiil).

Müfred : Tekil.

Tensiye (veya müsenna) : İkil.

Cemi’ : Çoğul.

Müzekker : Erkek.

Müennes : Dişi.

Gâib : Karşımızda bulunmayan (erkek).

Gâibe : Karşımızda bulunmayan (dişi).

Muhâtab : Karşımızda bulunan (erkek).

Muhâtaba : Karşımızda bulunan (dişi).

Mütekellim : Konuşan, sözü söyleyen.

Nefs-i mütekellim vahde’ : Sadece konuşanın kendisi (birinci tekil şahıs).

Nefs-i mütekellim ma’a’l-gayri : başkasıyla beraber konuşanın kendisi (yani birinci ikil ve çoğul şahıs).

Nefs-i mütekellim ma’a’l-gayri : Tensiye ve cemi’, müzekker ve müennes için ortaklaşa kullanılır.

Cahd-ı mutlak ve Cahd-ı müstağrak : Arapça gramerinde, (mâzi manalı) olumsuz geniş zaman kipleridir.

Cahd : İnkâr etmek

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler