1. Duâda Elleri Kaldırmak Sonra Onları Yüze Sürmek

Ömer ibnü’l-Hattâb’dan (radıyallahü anh) yapılan rivâyetde demiştir ki:

Resûlüllah sallallahü aleyhi ve sellem Duâda ellerini kaldırdığı zaman, onları yüzüne sürmeden indirmezdi.”[9]

 

[9] Tirmizî. Ebû Dâvud. İbn Mâce. Ebû Dâvud’un Sünen’inde İbn Abbâs’dan (radıyallahü anhüma) bunun benzerini hadis olarak rivâyet ettik. Bunların hepsinin isnadından za’t’ vardır. Hafiz Abdülhak, önceki hadis için demiştir ki, Tirmizî’ye göre Sahîh hadistir. Halbuki güvenilir kaynaklarda bu hadis için Tirmizî’nin Sahîh hadistir sözüne raslanmamaktadır. Ancak bu garib bir hadistir ifadesi vardır.

Benzer Yazıları Okumak İçin Tıklayınız

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler