Duâ Eden Müslümanın Yahut Başkasının Dileği Kabul Edildiğine ve İstemede Acele Edilmemesi Gerektiğine Dair Deliller

Allahü teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Kullarım sana benden sorunca, ben rahmetimle yakınım duâ edenin duâsını bana duâ yapınca kabul ederim.”[21]

Yine Allahü teâlâ

“Bana duâ edin; Duânızı kabul edeyim.” buyurmuştur.[22]

Ubâde ibn’s-Sâmit’den (radıyallahü anh) yapılan rivâyetde Resûlüllah sallallahü aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allahü teâlâ’ya yeryüzünde duâ eden hiç bir müslüman yoktur ki, onun istediğini Allah ona vermesin. Yahut ondan istediğinin karşılığı kadar kötülüğü kaldırır; günah şey istemedikçe yahut silâ-i rahmi kesmeyi dilemedikçe, Cemaat içinden bir adam şöyle dedi: O zaman biz çok duâ ederiz. Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem): Allah’ın ihsanı çok daha fazladır.[23]

el-Hâkim Ebû Abdullah bu hadisi Sahîhayne dayanarak Müstedrek’inde Ebû Sa’îd el-Hûdri’den rivâyet etmiş ve ona şunu ilâve etmiştir:

“Yahut ona istediğinin karşılığını ahirette verir.”

Ebû Hüreyre’den (radıyallahü anh) yapılan rivâyetde peygamber sallallahü aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Sizden biriniz acele edip: Duâ ettim de, Duâm kabul edilmedi, demedikçe, onun duâsı kabul edilir.”[24]


[21] Kur’âni Kerîm, Bakara Süresi:186.

[22] Mü’min Süresi:60

[23] Tirmizî. (Tirmizî demiştir: Bu hasen olan Sahîh bir hadisdir.)

[24] Buhârî-Müslim

Benzer Yazıları Okumak İçin Tıklayınız

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler