1. Duâ İsteyen duâ İstenenden Daha Faziletli Olsa Bile Fazilet Ehlinden duâ İstemek ve Şerefli Yerlerde duâ Etmek Müstehabdır

Bil ki, bu bölümle ilgili hadisler bir araya getirilemeyecek kadar çoktur. Bunda ittifak vardır. Buna en kuvvetli bir delil olarak da Ebû Dâvud ve Tirmizî’nin kitablarmda rivâyet ettiğimiz hadisdir:

Ömer ibnü’l-Hattâb’dan (radıyallahü anh) rivâyet edildiğine göre şöyle demiştir:

“Ömre (haccı yapmak) için Peygamber sallallahü aleyhi ve sellem’den izin istedim. İzin verip şöyle dedi:

“Ey kardeşciğim, Duândan bizi unutma”. Peygamber (bana) bir söz söyledi ki, onun karşılığında dünya bana verilse, beni bu kadar sevindirmezdi.”

Bir rivâyette de şöyle demiştir:

“Ey kardeşçiğim, bizi Duâna ortak yap.”[19]

 

[19] Tirmizî, Ebû Dâvud. (Tirmizî demiştir ki, bu hasen olan sahih hadisdir.)

Benzer Yazıları Okumak İçin Tıklayınız

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler