1. Müminlerin Arkasından duâ Etmenin Fazileti

Allahü teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Onlardan (muhacir ve ensardan) sonra gelenler, derler ki: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce îman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla.”[12]

Yine Allahü teâlâ

“Hem kendi günahın için, hem de Mü’min erkek ve Mü’min kadınlar için (Allah’dan) mağfiret dile.” buyurmuşlardır.[13]

“Rabbimiz, beni ve ana-babamı ve Mü’minleri hesaba durulacağı günde (Kıyâmette) bağışla).”[14]

Yine Allahü teâlâ Nûh peygamberden haber vererek şöyle buyurmuştur:

“Rabbim! Beni, ana-babamı, Mü’min olarak evime gireni ve bütün Mü’min erkeklerle Mü’min kadınları bağışla.”[15]

Ebû’d-Derdâ’dan (radıyallahü anh) yapılan rivâyete göre, o Resûlüllah sallallahü aleyhi ve sellem’in şöyle dediğini dinledi:

“Hangi bir müslüman kul, gıyabında kardeşine duâ ederse, muhakkak (görevli) melek: Ettiğin duâ kadar sana da var, der.”

Yine Ebû’d-Derda’dan diğer bir rivâyet şöyledir. Peygamber sallallahü aleyhi ve sellem şöyle söylerdi:

“Müslüman kişinin gıyabında kardeşine duâsı makbuldür. Başucunda görevli bir melek bulunur. Kardeşine her ne zaman bir hayırla duâ ederse ona görevli melek : Âmin (Allah’ım kabul etsin), sana da o kadar olsun, der.”[16]

İbn-Ömer’den (radıyallahü anhüma) yapılan rivâyetde Resûlüllah sallallahü aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“En çabuk kabul edilen duâ, gaibin gaibe duâsıdır.”[17]

 

[12] Haşir Sûresi:10.

[13] Muhammed Süresi:19.

[14] Kur’âni Kerîm, İbrâhîm Süresi:41.

[15] Nûh Sürcsi:28

[16] Müslim, Ebû Dâvud.

[17] Tirmizî Ebû Dâvud. Buhârî, el-Edebü’l-Müfred. (Tirmizî bu hadisi zayıf kabut etmiştir.)

Benzer Yazıları Okumak İçin Tıklayınız

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler