1. Kendisine Uyulan Adam Görünüşte Böyle Uygunsuz Bir İş Yaparsa, Ona Uyan Kimse Ne Söyler

Bir kimse uymuş olduğu şeyhi ve hocası gibi yetkili bir adamda bilinen şeye aykırı bir iş görürse, gerçeği öğrenmek niyeti ile ona o işten sorması müstehabdır. Eğer unutarak o işi yapmışsa, onu düzeltir. Eğer esasta doğru olur da kasden onu yapmışsa, adama onu açıklar.

853– Üsâme ibn Zeyd’den (radıyallahü anhüma) yapılan rivâyetde o şöyle demiştir:

Resûlüllah sallallahü aleyhi ve sellem (hac için vakfe yaptığı) Arafat’dan (Müzdelife’ye doğru) döndü. Şi’b denilen yere varınca, bineğinden indi ve idrarını yaptı. Sonra abdest aldı. (Akşam vakti çıkmaya yaklaştığı için, namazı hatırlatmak maksadı ile) dedim ki, namazı (kılmadık), ya Resûlellah! Bunun üzerine: Namaz ileride (Müzdelife’de yatsı ile beraber kılınacaktır)… buyurdu.”[110]

Derim ki, Üsâme o sözü peygambere şunun için söyledi: Sanmıştı ki, Peygamber sallallahü aleyhi ve sellem akşam namazını unutmuş. Çünkü akşam vakti girmiş ve çıkması da yaklaşmıştı.

854– Sa’d ibn Ebî Vakkas’ın şu sözü rivâyet edilmiştir. “Yâ Resûlellah! Falan adamdan yüz çevirmenin sebebi nedir? Vallahi ben onu mü’min biliyorum.”[111]

855– Büreyde’den rivâyet edilmiştir:

Peygamber sallallahü aleyhi ve sellem Fetih (Mekke’nin fethi) gününde bir abdestle bütün namazları kıldı. Hazret-i Ömer şöyle dedi: Bugün bir iş yaptın ki, onu yapmamıştın. Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem): Kasden bunu yaptım, ey Ömer! Buyurdu.”[112]

 

[110] Buhâri. Müslim.

[111] Buhârî. Müslim.

[112] Müslim.

Benzer Yazıları Okumak İçin Tıklayınız

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler