Bütün Malını Sadaka Vermeyi Adamak Caiz midir?

Sual: Bütün malını tasadduk etmeyi (sadaka vermeyi) adayan kimse ne yapar? Böyle bir adak sahih midir? Cevap: Bir kimse “Malik olduğum her şey fakirlere sadakadır” derse, kıyasen sahip olduğu altın gümüş türünden malları ile zekata tabi mallarını ve sâime olan hayvanların tamamını sadaka olarak vermesi gerekir. Ancak istihsanen gayrı menkul mal, köle ve benzeri malların…

Yetim Bakmayı Adamak Caiz Olur mu?

Sual: “Şu işim olursa yetim bakmayı adıyorum” demek adak olur mu? Yetim bakmayı adamak sahih midir? Cevap: Hayır. Bir farz ibadete benzemeyen hiç bir şey adak olmaz. Kur’an-ı kerim kıraat etmek, namazın arkasındaki tesbihatı yapmak, cenaze namazı kılmak, abdest almak, mescide girmek, mescid yaptırmak, köprü yaptırmak, hacılara su dağıtmak, yetimlere ikramda bulunmak, hasta ziyareti, kabristan…

Adak Hakkındaki Hükümler Nelerdir?

Sual: Adak nasıl verilir? Nelerden verilir? Dinimizin adak hakkında hükümleri nelerdir? Cevap: İbni Âbidin “rahmetullâhi aleyh”, Dürrü’l-muhtar şerhinde, 3. cilt, yemin bahsinde ve 2. cilt, oruç bahsinin sonunda buyuruyor ki: Nezir, yani adak ibâdettir. Nezir ancak Allah için yapılır. Kul için yapılmaz.  Nezri yerine getirmek lazım olduğu, Kurân-ı Kerîmde ve hadis-i şerifte bildirilmiş ve icmâ-i…

Kaç Çeşit Adak Vardır?

Sual: Kaç çeşit adak (nezir) vardır? Cevap: İbni Âbidin “rahmetullâhi aleyh”, Dürrü’l-muhtar şerhinde, 3. cilt, yemin bahsinde ve 2. cilt, oruç bahsinin sonunda buyuruyor ki: Nezir, yani adak ibâdettir. Nezir ancak Allah için yapılır. Kul için yapılmaz. Bir şeyi adamak 2 türlü olur: Mutlak nezir, şarta bağlı nezir. 1) Mutlak nezir (Allahü teâlâ için, bir…

Yemin Keffareti Hükümleri Nelerdir?

Sual: Yemin keffareti nedir? Hangi sözler dinen yemin sayılır? Yemin keffareti nasıl ödenir? Cevap: Yemin, kuvvet demektir. Sözün, niyetin, işi yapmak veya yapmamak arzusunun kuvvetli olduğunu gösterir. Yemin yerine, half, hilf ve kasem kelimeleri de kullanılır. Yemin 3 türlü olur: 1) Gamus [günaha ve Cehenneme sokucu] yemindir. Geçmişteki bir şey için, bile bile yalan söyleyerek,…

Kitabü’l-Eyman

9– KİTÂB-ÜL EYMÂN “Eymân”, yemîn lafzının çoğuludur. Yemîn, lügatda, “câriha”, “kuvvet” ve “kasem” arasında ortakdır. Şerî’atde yemîn, yemîn edenin bir işi yapmaya veyâ yapmamaya olan azmini gösteren kuvvetli arzûdur. Âlimler, eymân ile alâkalı meseleleri ve hükümleri aşağıdaki bâblara göre tertîb etmişlerdir. Bu bâblar: Girmek, çıkmak, yerleşmek, yapmak, binmek ve diğer husûslar ile alâkalı yemînler bâbı.…

Yemin Keffaretine Dair

 Dînimizde yemin etmek 3 türlü yapılır. Allahü teâlanın isimleriyle, küfre sebep olan şeyi şarta bağlamakla ve talak, boşamayı şart etmekle (Şart olsun, demekle) yemin edilir. Allahü teâlânın isimleriyle yemin, ya harfle veya kelimeyle olur. İsmin başında (bi, tâ, ve) harflerinden biri söylenip, ismin sonu esre okunursa yemin olur. Yâni (vallâhi, billâhi, tallahi) denilerek söylenen söz…

Adak Hakkında

Bir kimsenin, dileğinin, isteğinin yerine gelmesi veya bir bela ve musibetin giderilmesi maksadıyla, Allahü teala için; namaz kılmak, oruç tutmak, kurban kesmek gibi farz veya vacib cinsinden başlıbaşına ibadet olan bir şeyi yapmayı söz vermesi, vazife kabul etmesine adak (nezir) denir. Adak kelimesinin Arapça karşılığı nezrdir. Adağı yerine getirmek lazım olduğu, Kur’an-ı kerimde ve hadis-i…