Bidatler Nelerdir?

Sual: Bidat nedir? Kaç çeşit bidat vardır? Bunlar nelerdir? Cevap: İslam dininde, Peygamber efendimiz ve O’nun 4 halifesi zamanında bulunmayıp da, dinde sonradan meydana çıkarılan Sünnete, yani Muhammed aleyhisselamın bildirdiği din bilgilerine uymayan, itikat (inanış), amel (iş) ve sözler, hurafeler. Dinde yapılmak istenilen her değişiklik ve reform bid’attir. Sözlükte, önceleri olmayıp, sonradan ortaya çıkan şey…