67. Mektup

Bu mektup, Han-ı Hanan-ı Cihan’a yazılmış olup Ehl-i sünnet îtikadını ve İslâmın beş şartını ve günahlardan tövbe etmeyi bildirmektedir: Mektubuma Besmele ile başlıyorum. [Yani, dünyada, bütün insanlara faydalı şeyleri yaratıp göndermekle merhamet eden ve ahirette, Cehennemi hak etmiş olan müminleri, afv ve inayet buyuran, mahlukatı yaratan ve her ân varlıkta durduran ve korku ve dehşetten…

15. Mektup

İmâm-ı Rabbânî “kuddise sirruh” hazretleri buyuruyor ki; Samane şehrinin mübarek ve muhterem âlimlerini ve hakimlerini ve ehl ve memurlarını bu mektubumla rahatsız etmeye sebep, şehrinizin hatibinin, kurban bayramı hutbesini okurken, Hulefâ-i râşidînin, yani Resûlullahın “sallallâhü aleyhi ve sellem” dört halifesinin “radıyallahü teâlâ anhüm” isimlerini söylemediğini ve namazdan sonra bir kısım cemaatin, kendisine bunu söyledikleri zaman,…

88. Mektup

Bu mektup, Mollâ Bediuddin’e yazılmıştır. Kazaya râzı olmayı ve sâhibinin yaptığından lezzet duymak lazım olduğunu bildirmektedir: Allahü teâlâya hamd olsun ve Onun seçtiği, sevdiği kullarına selam olsun! İyi kul, sâhibinin yaptıklarından râzı olan, onları beğenen kuldur. Kendi isteklerini beğenen kimse, kendine kuldur. Sâhibi, kulunun boğazına bıçak dayasa, kulun bundan râzı olması, sevinmesi lâzımdır. Allah korusun,…

17. Mektup

Bu mektup, Mirza Hüsameddin Ahmed’e gönderilmiş olup bu dünya sıkıntıları, acı görünse de, insanı yükseltirler ve taundan ölmenin kıymetini bildirmektedir: Önce, Allahü teâlâya hamd ve Peygamberimize “sallallâhü aleyhi ve sellem” salavât eder, size de duâ ederim. Yazılarımla sizi rahatsız ediyorum. Başımıza gelenlere sabır tavsıye buyurduğunuz, kıymetli mektubu, şeyh Mustafa getirdi. Okumakla şereflendik. Hepimiz, Allahü teâlânın…

16. Mektup

Bu mektup, Bediuddin-i Seharenpuri’ye yazılmış olup kabir hayatını ve taun sevâbını bildirmektedir: Allahü teâlâya hamd olsun. Onun seçtiği iyi insanlara selam olsun! Kıymetli mektubunuz geldi. O taraflarda, iki korkunç hadise başladığını, birinin taun [yani vebâ hastalığı], ötekinin de kaht [yani kıtlık, gıda maddelerinin azlığı] olduğunu yazıyorsunuz. Allahü teâlâ, bizi ve sizi belalardan korusun. Hepimize âfiyet…

98. Mektup

Bu mektup, gizli bilgilerin hazinesi oğulları Muhammed Saîd ve Muhammed Masum’a “rahmetullâhi aleyhima” yazılmış olup Allahü teâlânın mahluklara yakın olmasını açıklamakta, ademin ve iblisin kötülükleri arasındaki farkı bildirmektedir: Allahü teâlâya hamd ederim. Onun seçtiği kullarına selam ederim! Sual: Âlimler diyor ki Allahü teâlâ, bu âlemin içinde değildir. Dışında değildir. Âleme bitişik değildir. Ayrı değildir. Bunun…

76. Mektup

Bu mektup, Mevlânâ Hüseyn’e yazılmış olup Arşı ve Kürsiyi bildirmektedir: Allahü teâlâya hamd olsun. Onun beğendiği, seçtiği kullarına selam olsun! Arş-ı Mecid, Allahü teâlânın şaşılacak mahluklarından biridir. Âlem-i halk ile âlem-i emr arasındadır. Âlem-i kebirdendir. Âlem-i halkın en büyüğüdür. Âlem-i halka da benzer, âlem-i emre de benzer. (Âlem-i halk), [madde âlemidir] yerler, dağlar, gökler olup…

39. Mektup

Bu mektup, Seyyid Abdülbaki Sarenkpuriye yazılmış olup Ashâb-ı yemin ve Ashâb-ı şimali ve Sabıkları bildirmektedir: Allahü teâlâya hamd olsun. Onun seçtiği kullara selam olsun. Allahü teâlâ, sana doğru yolda ilerlemek nasip eylesin! Zulmani, karanlık perdeler arkasında kalanlara, (Ashâb-ı şimal) denir. Bu perdeleri aşıp, nurdan perdeler gerisinde bulunanlara (Ashâb-ı yemin) denir. Nurdan perdeleri de aşanlar (Sabikun)dur.…

94. Mektup

Bu mektup, Abdülkâdir-i Enbali’ye yazılmış olup Fenâ ve Bekayı anlatmaktadır: Âlemlerin, her mahlukun rabbi olan Allahü teâlâya hamd ederim. Peygamberlerin seyedine “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem”, en üstününe, salât, duâ ederim! Bu fakirin anladığına göre, mahlukların hakikatleri, aslları, ademler ile isimlerin ve sıfatların, İlm-i ilâhîdeki sûretleri, görünüşleridir. Bu sûretler, ademlere aks etmiş, onlarda görünmüştür. [Adem,…

37. Mektup

Bu mektup, Mektûbât’ın 2. kısmını toplamış olan [Allahü teâlâ ondan râzı olsun!] fakir, hakir Abdülhay için yazılmış olup (Lâ ilâhe illallah) Tevhid kelimesinin üstünlüklerini bildirmektedir: Rabbimizin “celle sultanüh” gazabını, intikâminı söndürmek için (Lâ ilâhe illallah) güzel kelimesinden daha faydalı bir şey yoktur. Bu güzel kelime, Cehenneme götüren gazabı söndürünce, daha küçük olan başka gazaplarını elbette…