¥ Padişahların [devlet başkanlarının] iyi ve kötü huyları ve işleri, bütün millete yayılır. 1/195 (Birinci cilt 195. mektup)

¥ Pir, Allahü tealaya kavuşmaya vesiledir. Maksud olan Hak sübhanehudur. 2/63.

¥ Pir, müridlerin yetişmesine sebep olduğu gibi, müridler de, pirin olgunlaşmasına sebeptir. 1/256

¥ Pir iletken gibidir. Kalp makamına inmiş olup, ruh ile nefs arasındadır. Ruh yolu ile aldığı feyzi, nefs yolu ile taliblere dağıtır. 1/287

¥ Pir hayatta iken, diğer pire bağlanmak caizdir. 2/63.

¥ Pir-i nakıs [Nakıs pir] talibi saptırır. 1/287

¥ Pir, kamil ve mükemmil ise, sohbeti büyük nimettir. Ve onun bakışı deva ve sözleri [sohbeti] şifadır. Ve o sohbetsiz vusul [kavuşmak] mümkün değildir. 1/23

¥ Pirin cezbesi sülukten önce olmuş ise, kibrit-i ahmerdir. [Bulunmaz bir nimettir]. 1/292.

¥ Pir, müridin Hak sübhanehuya kavuşmasına vasıtadır. Müridin pir ile münasebetinin çokluğu nisbetinde, müridin feyiz alması daha çok olur. 5/113.

¥ Piri inciten veya inkar eden hidayetten mahrumdur. 4/41.

¥ Piri incitenden sen de incinmezsen, köpek senden daha iyidir. (Nefehat’da). 4/112, 4/29

¥ Pire bağlılıkta [inanmakta] bozukluk olursa, yükselmek düşünülemez. Bu bozukluğun ilacı yoktur. 6/222

¥ Pirden feyiz almakta, teveccühsüz sevmek (muhabbet) yani rabıta-i manevi kafidir. 4/78

¥ Pir-i hakikinin [hakiki pirin], hakiki olmayandan farkı, sohbetinde, Cenab-ı Hakka kalbin meylinin ve teveccühünün hasıl olmasıdır. 5/110.

¥ Pirin teveccühü bereketiyle, şevk ve taleb [istek ve arzu] ve yükselmek mümkün olur. 6/222

¥ Pir, Allahü tealanın emirlerine hırslandırır, şevklendirir. 2/50, 3/29, 6/18.

¥ Pir ile münasebeti tahsil eden [hasıl eden şeyler], pire hizmet ve muhabbettir. Ve zahiren ve batınan [kalp ve beden ile] onun adabına [edeblerine] riayettir. Ve adetlerde ve ibadetlerde ona uymaktır. Ve kendi muradatını [arzu ve isteklerini] onun muradatına [arzu ve isteklerine] tabi kılmaktır. Ve pirde fani olmaktır ve rabıtadır. 4/165

Tavsiye Yazı –> Tasavvuf Hind kökenli mi?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler