Giriş

EL-MÜNKIZÜ MİNE’D-DALÂL Huccetü’l-İslâm İmâm-ı Gazâlî Ebû Hâmid Muhammed eş-Şâfiî “rahmetullahi aleyh” (ö. 505/1111) 1 – GİRİŞ  Bismillâhirrahmânirrahîm Her kitâbın ve makâlenin başında, kendisine hamd ile başlanan Allahü teâlâya hamd ederim. Risâlet ve nübüvvet sahibi Muhammed Mustafâya “sallallahü aleyhi ve sellem”, âline ve eshâbına “rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” salât ve selâm olsun! Ey din kardeşim! Benden ilimlerin…

Safsataya Giriş Ve İlimleri Red Edişim

2) SAFSATAYA GİRİŞ VE İLİMLERİ RED EDİŞİM Sonra bilgilerimi inceledim. Kendimde duyu organlarımla elde ettiğim, delîle muhtâc olmayan açık bilgilerden (10 sayısı 3 sayısından büyüktür gibi) başka güvenilecek kesin bilgi bulamadım. Ümîtsizliğe düştüm. Kendi kendime dedim ki: Duyu organlarıyla anlaşılan ve açık olan bilgilerden başka müşkilleri çözecek başka bir vâsıta kalmadı. O hâlde önce bu…

Hakikati Arayanların Kısımları

3) HAKİKATİ ARAYANLARIN KISIMLARI Allahü teâlâ, lutfü ve keremi ile, beni hakîkat olmadığı hâlde hakîkat gibi görünen şeylere itibâr etmek hastalığından kurtardı. Böylece, hakîkati arayanların 4 kısma ayrıldığını gördüm. 1- Kelâm âlimleri: Bunlar, rey, yani düşünerek elde edilen hüküm ve istidlâl, yani delîl ile anlamaya sâhip olduklarını iddia ederler. 2- Bâtınîler: Bunlar, hakîkatin masûm bir…

Nübüvvetin Hakikati

4- NÜBÜVVETİN HAKÎKATİ VE BÜTÜN İNSANLARIN ONA MUHTÂC OLMASI Şu bilinmelidir ki, insan dünyaya ilk geldiğinde, bilgisiz, Allahü teâlânın yarattığı bütün âlemlerden habersiz olarak yaratılmışdır. Âlemler çoktur. Sayılarını Allahü teâlâdan başka kimse bilmez. Nitekim, Kur’ân-ı kerîmde [Müddesir sûresi 31. âyetinde] meâlen: “Allah’ın ordularının sayısını Ondan başka kimse bilmez” buyurdu. insan, idrâki sâyesinde âlemden haberdâr olur. İdrâklerden…

Tekrar Ders Vermeye Başlamamın Sebebi

5- DERS VERMEYİ TERK ETTİKDEN SONRA, TEKRAR DERS VERMEĞE BAŞLAMAMIN SEBEBİ 10 seneye yakın uzlet ve halvet hâlinde, yani insanlardan uzak, yalnız yaşadım. Bu zaman içinde sayamıyacağım birçok sebeplerden dolayı, bazen zevkle, tadarak, bazen aklî delîl ile, bazen de îmânımla anladım ki, insan, beden ve kalpten yaratılmıştır. Kalpten maksadım, ölülerde ve hayvanlarda da bulunan yürek…