Nehy-i Hâzır’ın Meçhûlü

لَا تُنْصَرْ : Nehy-i hâzır, binası meçhûl, müfred, müzekker, muhâtab. Manası: Sen bir hâzır erkek gelecek zamanda yardım olunma لَا تُنْصَرَا : Nehy-i hâzır, binası meçhûl, tesniye, müzekker, muhâtab. Manası: Siz iki hâzır erkek gelecek zamanda yardım olunmayın.   لَا تُنْصَرُوا : Nehy-i hâzır, binası meçhûl, cemi’, müzekker, muhâtab. Manası: Siz cemi’ hâzır erkekler gelecek…

İsm-i Zaman, İsm-i Mekân ve Mimli Mastar

مَنْصَرٌ : İsmi zaman, ismi mekân, mimli masdar müfred. Manası: Yardım edecek zaman, yardım edecek mekân, yardım etmek. مَنْصَرَانِ : İsm-i zaman, ism-i mekân, mimli masdar tesniye. Manası: Yardım edecek iki zaman, yardım edecek iki mekân, cemi’yardım etmek.   مَنَاصِرُ : İsm-i zaman, ism-i mekân, mimli masdar cemi’. Manası: Yardım edecek cemi’ zaman, yardım edecek…

İsm-i Âlet

Not: Arapçada âlete isim olarak verilen kelime, genellikle o âletin işlediği işi gösteren fiilden türer.   مِنْصَرٌ : İsmi âlet, müfred. Manası: Yardım edecek bir âlet.   مِنْصَرَانِ : İlm-i âlet, tesniye. Manası: Yardım edecek iki âlet.   مَنَاصِرُ : İsm-i âlet, cemi’. Manası: Yardım edecek cemi’ âlet.    

Masdar Binâ-i Merre

نَصْرَتَانِ : Masdar binâ-i merre, müfred. Manası: Bir kere yardım etmek.   نَصْرَةً : Masdar binâ-i merre, tesniye. Manası: İki kere yardım etmek.   نَصْرَاتٌ : Masdar binâ-i merre, cemi’. Manası: Cemi’ kere yardım etmek.    

Masdar Binâ-i Nev’

نِصْرَةً : Masdar binâ-i nev’, müfred. Manası: Bir çeşit yardım etmek. نِصْرَتَانِ : Masdar binâ-i nev’, tesniye. Manası: İki çeşit yardım etmek.   نِصْرَاتٌ : Masdar binâ-i nev’, cemi’. Manası: Cemi’ nev’ yardım etmek.    

İsm-i Tasğîr

نُصَيْرٌ : İsm-i tasğîr, müfred müzekker. Manası: Yardım etmecik bir erkek. نُصَيْرَانِ : İsm-i tasgîr, tesniye müzekker. Manası: Yardım etmecik iki erkek.   نُصَيْرُونَ : İsm-i tasgîr, cemi’ müzekker. Manası: Yardım etmecik cemi’ erkekler.    

İsm-i Mensûb

Not: İsimden türeyip de bir yer veya hususla ilgiyi, ona mensûbiyeti gösteren kelimeye ism-i mensûb denir. İlgi ismi karşılığıdır.   نَصْرِيُّ : İsm-i mensûb, müfred müzekker. Manası: Yardım etmeğe mensûb bir erkek. نَصْرِيَّانِ : İsm-i mensûb, tesniye müzekker. Manası: Yardım etmeğe mensûb iki erkek.   نَصْرِيُّونَ : İsim-i mensûb, cemi’ müzekker. Manası: Yardım etmeğe mensûb…

Mübâlâğalı İsm-i Fâil

نَصَّارٌ : Mübâlâğalı ism-i fâil, müfred müzekker. Manası: Mübalağa ile yardım edici bir erkek.   نَصَّارَانِ : Mübâlâğalı ism-i fâil, tesniye müzekker. Manası: Mübalağa ile yardım edici iki erkek.   نَصَّارُونَ : Mübâlâğalı ism-i fâil, cemi’ müzekker. Manası: Mübalağa ile yardım edici cemi’ erkekler.     نَصَّارَةٌ : Mübâlâğalı ism-i fâil, müfred müennes. Manası: Mübalağa…

İsm-i Tafdîl

اَنْصَرُ : İsm-i tafdîl, müfred müzekker. Manası: Ziyade yardım edici bir erkek. اَنْصَرَانِ : İsm-i tafdîl, tesniye müzekker. Manası: Ziyade yardım edici iki erkek.   اَنْصَرُونَ : İsm-i tafdîl, cemi’ müzekker musahhah. Manası: Ziyade yardım edici cemi’ erkekler.     وَاَنَاصِرُ : İsm-i tafdîl, cemi’ müzekker mükesser. Manası: Ziyade yardım edici cemi’ erkekler.    …

Fiil-i Taaccüb-i Evvel

مَا اَنْصَرَهُ : Fiil-i taaccüb-i evvel, müfred müzekker gâib. Manası: Bir gâib erkek aceb yardım etti.   مَااَنْصَرَهُمَا : Fiil-i taaccüb-i evvel, tesniye müzekker gâib. Manası: İki gâib erkek aceb yardım etti.   مَااَنْصَرَهُمْ : Fiil-i taaccüb-i evvel, cemi’ müzekker gâib. Manası: Cemi’ gâib erkekler aceb yardım ettiler.     مَااَنْصَرَهَا : Fiil-i taaccüb-i evvel,…