لَا تُنْصَرْ :

Nehy-i hâzır, binası meçhûl, müfred, müzekker, muhâtab. Manası: Sen bir hâzır erkek gelecek zamanda yardım olunma

لَا تُنْصَرَا :

Nehy-i hâzır, binası meçhûl, tesniye, müzekker, muhâtab. Manası: Siz iki hâzır erkek gelecek zamanda yardım olunmayın.

 

لَا تُنْصَرُوا :

Nehy-i hâzır, binası meçhûl, cemi’, müzekker, muhâtab. Manası: Siz cemi’ hâzır erkekler gelecek zamanda yardım olunmayın.

 

 

لَا تُنْصَرِي :

Nehy-i hâzır, binası meçhûl, müfred, müennes, muhâtaba. Manası: Sen bir hâzıra kadın gelecek zamanda yardım olunmayım.

 

لَاتُنْصَرَا :

Nehy-i hâzır, binası meçhûl, tesniye, müennes, muhâtaba. Manası: Siz iki hâzıra kadın gelecek zamanda yardım olunmayın.

 

لَا تُنْصَرْنَ :

Nehy-i hâzır, binası meçhûl, cemi’, müennes, muhâtaba. Manası: Siz cemi’ hâzıra kadınlar gelecek zamanda yardım olunmayın.

 

 

لَااُنْصَرْ :

Nehy-i hâzır, binası meçhûl, nefs-i mütekellim vahde. Manası: Ben gelecek zamanda yardım olunmayım.

 

لَانُنْصَرْ :

Nehy-i hâzır, binası meçhûl, nefs-i mütekellim ma’a’l-gayri. Manası: Biz gelecek zamanda yardım olunmayalım.

 

لَا نُنْصَرْ :

[Cemi’ ve tesniyesi aynıdır].

 

 

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler