لِتُنْصَرْ :

Emr-i hâzır, binası meçhûl, müfred müzekker muhâtab. Manası: Sen bir hâzır erkek gelecek zamanda yardım olun.

لِتُنْصَرَا :

Emr-i hâzır, binası meçhûl, tesniye müzekker muhâtab. Manası: Siz iki hâzır erkek gelecek zamanda yardım olununuz.

 

لِتُنْصَرُوا :

Emr-i hâzır, binası meçhûl, cemi’ müzekker muhâtab. Manası: Siz cemi’ hâzır erkekler gelecek zamanada yardım olununuz.

 

 

لِتُنْصَرِي :

Emr-i hâzır, binası meçhûl, müfred müennes muhâtaba. Manası: Sen bir hâzıra kadın gelecek zamanda yardım olun.

 

لِتُنْصَرَا :

Emr-i hâzır, binası meçhûl, tesniye müennes muhâtaba. Manası: Siz iki hâzıra kadın gelecek zamanda yardım olununuz.

 

لِتُنْصَرْنَ :

Emr-i hâzır, binası meçhûl, cemi’ müennes muhâtaba. Manası: Siz cemi’ hâzıra kadınlar gelecek zamanda yardım olununuz.

 

 

لِاُ نْصَرْ :

Emr-i hâzır, binası meçhûl, nefs-i mütekellim vahde. Manası: Ben gelecek zamanda yardım olunayım.

 

لِنُنْصَرْ :

Emr-i hâzır, binası meçhûl, nefs-i mütekellim ma’a’l-gayri. Manası: Biz gelecek zamanda yardım olunalım.

 

لِنُنْصَرْ :

[Cemi’ ve tesniyesi aynıdır].

 

 

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler