اُنْصُرْ :

Emr-i hâzır, binası ma’lûm müfred müzekker muhâtab. Manası: Sen bir hâzır erkek gelecek zamanda yardım et.

 

اُنْصُرَا :

Emr-i hâzır, binası ma’lûm tesniye müzekker muhâtab. Manası: Siz iki hâzır erkek gelecek zamanda yardım ediniz.

 

اُنْصُرُوا :

Emr-i hâzır, binası ma’lûm cemi’ müzekker muhâtaba. Manası: Siz cemi’ hâzır erkekler gelecek zamanda zaman da yardım ediniz.

 

 

اُنْصُرِي :

Emr-i hâzır, binası ma’lûm müfred müennes muhâtaba Manası: Sen bir hâzıra kadın gelecek zamanda yardım et.

 

 

اُنْصُرَا :

Emr-i hâzır, binası ma’lûm tesniye müennes muhâtaba Manası: Siz iki hâzıra kadın gelecek zamanda yardım edeniz.

 

 

اُنْصُرْنَ :

Emr-i hâzır, binası ma’lûm cemi’ müennes muhâtaba Manası: Siz cemi’ hâzıra kadınlar gelecek zamanda yardım ediniz.

 

 

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler