Cahd-ı Müstağrak’ın Ma’lûmu

لَمَّا يَنْصُرْ : Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası ma’lûm, müfred, müzekker, gâib. Manası: Bir gâib erkek geçmiş zamanın tümünde yardım etmedi. لَمَّا يَنْصُرَا : Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası ma’lûm, tesniye, müzekker, gâib. Manası: İki gâib erkek geçmiş zamanın tümünde yardım etmediler.   لَمَّا يَنْصُرُوا : Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası ma’lûm, cemi’, müzekker, gâib.…

Cahd-ı Müstağrak’ın Meçhûlü

لَمَّا يُنْصَرْ : Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası meçhûl, müfred, müzekker, gâib. Manası: Bir gâib erkek geçmiş zamanın tümünde yardım olunmadı. لَمَّا يُنْصَرَا : Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası meçhûl, tesniye, müzekker, gâib. Manası: İki gâib erkek geçmiş zamanın tümünde yardım olunmadılar.   لَمَّا يُنْصَرُوا : Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası meçhûl, cemi’, müzekker, gâib.…

Nefy-i hâl”in Ma’lûmu

(Şimdiki Zamanın Olumsuzu)   مَا يَنْصُرُ : Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası ma’lûm, müfred, müzekker, gâib. Manası: Bir gâib erkek şimdiki hâlde yardım etmez. مَا يَنْصُرَانِ : Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası ma’lûm, tesniye, müzekker, gâib. Manası: İki gâib erkek şimdiki hâlde yardım etmezler.   مَا يَنْصُرُونَ : Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası ma’lûm, cemi’,…

Nefy-i hâl’in Meçhûlü

مَا يُنْصَرُ : Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası meçhûl, müfred, müzekker, gâib. Manası: Bir gâib erkek şimdiki hâlde yardım olunmaz. مَا يُنْصَرَانِ : Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası meçhûl, tesniye, müzekker, gâib. Manası: İki gâib erkek şimdiki hâlde yardım olunmazlar.   مَا يُنْصَرُونَ : Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası meçhûl, cemi’ müzekker, gâib. Manası: Cemi’…

Nefy-i İstikbâl’in Malûmu

(Gelecek Zamanın Olumsuzu)   لَايَنْصُرُ : Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası ma’lûm, müfred, müzekker, gâib. Manası: Bir gâib erkek gelecek zamanda yardım etmez. لَايَنْصُرَانِ : Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası ma’lûm, tesniye, müzekker, gâib. Manası: İki gâibe erkek gelecek zamanda yardım etmezler.   لَايَنْصُرُونَ : Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası ma’lûm cemi’, müzekker, gâib. Manası:…

Te’kîd-i Nefy-i İstikbâl’in Meçhûlü

لَنْ يُنْصَرَ : Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl, binası meçhûl, müfred müzekker, gâib. Manası: Bir gâib erkek gelecek zamanda elbette yardım olunmaz. لَنْ يُنْصَرَا : Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl, binası meçhûl, tesniye, müzekker, gâib. Manası: İki gâib erkek gelecek zamanda elbete yardım olunmazlar.   لَنْ يُنْصَرُوا : Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl, binası meçhûl,…

Nehy-i Gâib’in Ma’lûmu

لَا يَنْصُرْ : Nehy-i gâib, binası ma’lûm müfred müzekker gâib, Manası: Bir gâib erkek gelecek zamanda yardın etmesin.   لَايَنْصُرَا :  Nehy-i gâib, binası ma’lûm tesniye müzekker gâib, Manası: İki gâib erkek gelecek zamanda yardım etmesinler.     لَا يَنْصُرُوا : Nehy-i gâib, binası ma’lûm cemi’ müzekker gâib, Manası: Cemi’ gâib erkekler gelecek zamanda yardım…

Nehy-i Gâib’in Meçhûlü

لَا يُنْصَرْ : Nehy-i gâib, binası meçhûl, müfred müzekker gâib, Manası: Bir gâib erkek gelecek zamanda yardın olunmasın.   لَا يُنْصَرَا : Nehy-i gâib, binası meçhûl, tesniye müzekker gâib, Manası: İki gâib erkek gelecek zamanda yardım olunmasınlar.   لَا يُنْصَرُوا : Nehy-i gâib, binası meçhûl, cemi’ müzekker gâib, Manası: Cemi’ gâib erkekler gelecek zamanda yardım…

Emr-i Hâzır’ın Malûmu

اُنْصُرْ : Emr-i hâzır, binası ma’lûm müfred müzekker muhâtab. Manası: Sen bir hâzır erkek gelecek zamanda yardım et.   اُنْصُرَا : Emr-i hâzır, binası ma’lûm tesniye müzekker muhâtab. Manası: Siz iki hâzır erkek gelecek zamanda yardım ediniz.   اُنْصُرُوا : Emr-i hâzır, binası ma’lûm cemi’ müzekker muhâtaba. Manası: Siz cemi’ hâzır erkekler gelecek zamanda zaman…

Emr-i Hâzır’ın Meçhûlü

لِتُنْصَرْ : Emr-i hâzır, binası meçhûl, müfred müzekker muhâtab. Manası: Sen bir hâzır erkek gelecek zamanda yardım olun. لِتُنْصَرَا : Emr-i hâzır, binası meçhûl, tesniye müzekker muhâtab. Manası: Siz iki hâzır erkek gelecek zamanda yardım olununuz.   لِتُنْصَرُوا : Emr-i hâzır, binası meçhûl, cemi’ müzekker muhâtab. Manası: Siz cemi’ hâzır erkekler gelecek zamanada yardım olununuz.…