مَا يُنْصَرُ :

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası meçhûl, müfred, müzekker, gâib. Manası: Bir gâib erkek şimdiki hâlde yardım olunmaz.

مَا يُنْصَرَانِ :

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası meçhûl, tesniye, müzekker, gâib. Manası: İki gâib erkek şimdiki hâlde yardım olunmazlar.

 

مَا يُنْصَرُونَ :

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası meçhûl, cemi’ müzekker, gâib. Manası: Cemi’ gâib erkekler şimdiki hâlde yardım olunmazlar.

 

 

مَا تُنْصَرُ :

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası meçhûl, müfred, müennes, gâibe. Manası: Bir gâibe kadın şimdiki hâlde yadım olunmaz.

 

مَا تُنْصَرَانِ :

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası meçhûl, tesniye, müennes, gâibe. Manası: İki gâibe kadın şimdiki hâlde yadın olunmazlar.

 

مَا يُنْصَرْنَ :

Fiil müzâri’, nefy-i hâl, binası meçhûl, cemi’ müennes, gâibe. Manası: Cemi’ gâibe kadınlar şimdiki hâlde yardım olunmazlar.

 

 

 

مَا تُنْصَرُ :

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası meçhûl, müfred, müzekker, muhâtab. Manası: Sen bir hâzır erkek şimdiki hâlde yardın olunmazsın.

 

مَا تُنْصَرَانِ :

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası meçhûl, tesniye, müzekker, muhâtab. Manası: Siz iki hâzır erkek şimdiki hâlde yardım olunmazsınız.

 

مَا تُنْصَرُونَ :

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası meçhûl, cemi’ müzekker, muhâtab. Manası: Siz cemi’ hâzır erkekler yardım olunmazsınız.

 

 

مَا تُنْصَرِينَ :

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binasi meçhûl, müfred, müennes, muhâtaba. Manası: Sen bir hâzıra kadın şimdiki hâlde yadım olunmazsın.

 

مَا تُنْصَرَانِ :

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası meçhûl, tesniye, müennes, muhâtaba. Manası: Siz iki hâzıra kadın şimdiki hâlde yardın olunmazsınız.

 

مَا تُنْصَرْنَ :

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası meçhûl, cemi’ müennes, muhâtaba. Manası: Siz cemi’ hâzıra kadınlar şildiki hâlde yardım olunmazsınız.

 

 

مَا اُنْصَرُ :

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası meçhûl, nefs-i mütekellim vahde. Manası: Ben şimdiki hâlde yardın olunmam.

 

مَانُنْصَرُ :

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası meçhûl, tesniye, müennes, muhâtaba. Manası: Siz iki hâzıra kadın şimdiki hâlde yardın olunmazsınız.

 

مَانُنْصَرُ :

[Cemi’ ve tesniyesi aynıdır].

 

 

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler