(Şimdiki Zamanın Olumsuzu)

 

مَا يَنْصُرُ :

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası ma’lûm, müfred, müzekker, gâib. Manası: Bir gâib erkek şimdiki hâlde yardım etmez.

مَا يَنْصُرَانِ :

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası ma’lûm, tesniye, müzekker, gâib. Manası: İki gâib erkek şimdiki hâlde yardım etmezler.

 

مَا يَنْصُرُونَ :

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası ma’lûm, cemi’, müzekker, gâib. Manası: Cemi’ gâib erkekler şimdiki hâlde yardım etmezler.

 

 

مَا تَنْصُرُ :

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası ma’lûm, müfred, müennes, gâibe. Manası: Bir gâibe kadın şimdiki hâlde yardım etmez.

 

مَا تَنْصُرَانِ :

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası ma’lûm, tesniye, müennes, gâibe. Manası: İki gâibe kadın şimdiki hâlde yardım etmezler.

 

مَا يَنْصُرْنَ :

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası ma’lûm, cemi’, müennes, gâibe. Manası: Cemi’ gâibe kadınlar şimdiki hâlde yardım etmezler.

 

 

مَا تَنْصُرُ :

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası ma’lûm, müfred, müzekker, muhâtab. Manası: Sen bir hâzır erkek şimdiki hâlde yardım etmezsin.

 

مَا تَنْصُرَانِ :

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası ma’lûm, tesniye, müzekker, muhâtab. Manası: Siz iki hâzır erkek şimdiki hâlde yardım etmezsiniz.

 

مَاتَنْصُرُونَ :

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası ma’lûm, cemi’, müzekker, muhâtab. Manası: Siz cemi’ hâzır erkekler şimdiki hâlde yardım etmezsiniz.

 

 

مَا تَنْصُرِينَ :

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası ma’lûm, müfred, müennes, muhâtaba. Manası: Sen bir hâzıra kadın şimdiki hâlde yardım etmezsin.

 

مَا تَنْصُرَانِ :

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası ma’lûm, tesniye, müennes, muhâtaba. Manası: Siz iki hâzıra kadın şimdiki hâlde yardım etmezsiniz.

 

مَا تَنْصُرْنَ :

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası ma’lûm, cemi’, müennes, muhâtaba. Manası: Siz cemi’ hâzıra kadınlar şimdiki hâlde yardım etmezsiniz.

 

 

مَا اَنْصُرُ :

Fiil-i cahd-ı müstağrak, binası meçhûl, nefs-i mütekellim vahde. Manası: Ben şimdiki hâlde yardım etmem.

 

مَا نَنْصُرُ :

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası ma’lûm, nefs-i mütekellim maa’l gayri. Manası: Biz şimdiki hâlde yardım etmeyiz

 

مَا نَنْصُرُ :

[Cemi’ ve tesniyesi aynıdır].

 

 

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler