(Gelecek Zamanın Olumsuzu)

 

لَايَنْصُرُ :

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası ma’lûm, müfred, müzekker, gâib. Manası: Bir gâib erkek gelecek zamanda yardım etmez.

لَايَنْصُرَانِ :

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası ma’lûm, tesniye, müzekker, gâib. Manası: İki gâibe erkek gelecek zamanda yardım etmezler.

 

لَايَنْصُرُونَ :

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası ma’lûm cemi’, müzekker, gâib. Manası: Cemi’ gâib erkekler gelecek zamanda yardın etmezler.

 

 

لَاتَنْصُرُ :

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası ma’lûm, müfred, müennes, gâibe. Manası: Bir gâibe kadın gelecek zamanda yardın etmez.

 

لَا تَنْصُرَانِ :

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası ma’lûm tesniye, müennes, gâibe. Manası: İki gâibe kadın gelecek zamanda yardım etmezler.

 

لَايَنْصُرْنَ :

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası ma’lûm, cemi’ müennes, gâibe. Manası: Cemi’ gâibe kadınlar gelecek zamanda yardım etmezler.

 

 

لَا تَنْصُرُ :

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası ma’lûm, müfred, müzekker muhâtab. Manası: Sen bir hâzır erkek gelecek zamanda yardım etmezsin.

 

لَا تَنْصُرَانِ :

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası ma’lûm, tesniye, müzekker, muhâtab. Manası: Siz iki hâzır erkek gelecek zamanda yardın etmezsiniz.

 

لَا تَنْصُرُونَ :

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası ma’lûm, cemi’ müzekker, muhâtab. Manası: Siz cemi’ hâzıra kadınlar gelecek zamanda yardın etmezsiniz.

 

 

لَا تَنْصُرِينَ :

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası ma’lûm, müfred müennes, muhâtaba Manası: Sen bir hâzır erkek gelecek zamanda yadım etmezsin.

 

لَا تَنْصُرَانِ :

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası ma’lûm, tesniye, müennes, muhâtaba. Manası: Siz iki hâzıra kadın gelecek zamanda yardım etmezsiniz.

 

لَا تَنْصُرْنَ :

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası ma’lûm, cemi’, müennes, muhâtaba. Manası: Siz cemi’ hâzıra kadınlar gelecek zamanda yardım etmezsiniz.

 

 

لَا اَنْصُرُ :

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası ma’lûm, nefs-i mütekellim vahde. Manası: Ben gelecek zamanda yardın etmem.

 

لَا نَنْصُرُ :

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası ma’lûm, nefs-i mütekellim ma’a’l-gayri. Manası: Biz gelecek zamanda yardım etmeyiz.

 

لَا نَنْصُرُ :

[Cemi’ ve tesniyesi aynıdır].

 

 

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler