لَنْ يُنْصَرَ :

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl, binası meçhûl, müfred müzekker, gâib. Manası: Bir gâib erkek gelecek zamanda elbette yardım olunmaz.

لَنْ يُنْصَرَا :

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl, binası meçhûl, tesniye, müzekker, gâib. Manası: İki gâib erkek gelecek zamanda elbete yardım olunmazlar.

 

لَنْ يُنْصَرُوا :

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl, binası meçhûl, cemi’, müzekker gâib. Manası: Cemi’ gâib erkekler gelecek zamanda elbette yardım olunmazlar.

 

 

لَنْ تُنْصَرَ :

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl, binası meçhûl, müfred müennes, gâibe. Manası: Bir gâibe kadın gelecek zamanda elbette yardım olunmaz.

 

لَنْ تُنْصَرَا:

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl, binası meçhûl, tesniye, müennes, gâibe. Manası: İki gâibe kadın gelecek zamanda elbette yardım olunmazlar.

 

لَنْ يُنْصَرْنَ :

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl, binası meçhûl, cemi’, müennes, gâibe. Manası: Cemi’ gâibe kadınlar gelecek zamanda elbette yardım olunmazlar.

 

 

لَنْ تُنْصَرَ :

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl, binası meçhûl, müfred, müzekker, muhâtab. Manası: Sen bir hâzır erkek gelecek zamanda yardım olunmazsın.

 

لَنْ تُنْصَرَا :

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl, binası meçhûl, tesniye, müzekker, mühatab. Manası: Siz iki hâzır erkek gelecek zamanda yardım olunmazsınız.

 

لَنْ تُنْصَرُوا :

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl, binası meçhûl, cemi’, müzekker, muhata. Manası: Siz cemi’ hâzır erkekler gelecek zamanda yardım olunmazsınız

 

 

لَنْ تُنْصَرِي :

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl, binası meçhûl, müfred, müennes, muhâtaba. Manası: Sen bir hâzıra kadınlar gelecek zamanda ilbette yardım olunmazsın.

 

لَنْ تُنْصَرَا :

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl binası meçhûl, tesniye, müennes, muhâtaba. Manası: Siz iki hâzıra kadın gelecek zamanda elbette yardım olunmazsınız.

 

لَنْ تُنْصَرْنَ :

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl binası meçhûl, cemi’, müennes, muhâtaba. Manası: Siz cemi’ hâzıra kadınlar gelecek zamanda elbette yardım olunmazsınız.

 

 

لَنْ اُنْصَرَ :

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl, binası meçhûl, nefs-i mütekellim vahde. Manası: Ben gelecek zamanda elbette yardım olunmam.

 

لَنْ نُنْصَرَ :

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl, binası meçhûl, nefs-i mütekellim ma’a’l-gayri. Manası: Biz gelecek zamanda elbette yardım olunmayız.

 

لَنْ نُنْصَرَ :

[Cemi’ ve tesniyesi aynıdır].

 

 

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler