İsbâtü’n-Nübüvve Kitabı Hakkında

Allahü teâlânın var ve bir olduğunu ve Peygamberlere nasıl inanılacağını bildirmek için, İslam âlimleri birçok dilde çok kitap yazdılar. Kısa, açık, kolay anlaşılır, şüpheleri, vesveseleri giderir olarak yazılmış olanlardan Arapça (İsbatü’n-nübüvve) kitabı çok faydalıdır. Bu kitabı, büyük İslam alimi, imam-ı Rabbânî Ahmed Fârukî, 18 yaşında iken yazmıştır. İmam Rabbani hazretleri, Şerh-i Mevakıf kitabının son kısmından…

İsbâtü’n-Nübüvve Önsöz

İSBATÜ’N-NÜBÜVVE KİTABININ ÖNSÖZÜ Kullarına kurtuluş yolunu göstermek için Peygamberlerini gönderen ve Onlardan dördüne büyük kitap indiren ve kitaplarında çarpık, sapık bir şey bulunmayan, Allahü teâlâya hamd ederim. Onun son Peygamberi Muhammed aleyhisselâma indirdiği kitabı, Kur’ân-ı Kerîmdir. Kur’ân-ı Kerîmde, kullara lazım olan her şey bildirilmiş, inanmayanlar azap ile korkutulmuş, İslamın şartlarını yapan müminler Cennet ile müjdelenmiştir.…

Peygamberlik Ne Demektir?

Mukaddemenin Birinci Bahsi PEYGAMBERLİK NE DEMEKTİR? Seyyid Şerif-i Cürcani’nin Şerh-i Mevakıf kitabının son kısmında diyor ki kelam ilminin âlimlerine göre, Allahü teâlânın, (Seni şu yerlerdeki insanlara veya bütün insanlara gönderdim), yahut, (Benden kullarıma bildir!) veya bunlar gibi dediği kimseye Nebî, yani Peygamber denir. Peygamber olmak için, insanda riyazet ve mücahede gibi, bazı şartların bulunması veya…

Mucize Ne Demektir?

İkinci Bahis MUCİZE NE DEMEKTİR? Bize göre, mucize, Peygamber olduğunu söyleyen kimsenin, doğru söylediğini bildiren şeydir. Mucizenin şartları vardır: 1) Allahın, mutad sebepler olmadan yapmasıdır. Çünkü, Onun Peygamberini tasdik ettirecektir. 2) Harikulade olmalıdır. Adet olan şeyler, mesela güneşin her gün şarktan doğması, ilkbaharda çiçeklerin açması, mucize olmaz. 3) Bunu, başkalarının yapamaması lazımdır. 4) Peygamber olduğunu…

İsbatü’n-Nübüvve 1. Makale

BİRİNCİ MAKALE Burada bi’seti, yani Peygamber gönderilmesini ve bunun lazım olduğunu bildireceğiz. İnsan, yaratılışında her şeyden habersizdir. Halbuki insanın dışındaki mahluklar o kadar çoktur ki Allahtan başka kimse bilmez. Böyle olduğunu, Müttessir sûresinin 31. ayeti bildirmektedir. Çocuk, idrak aletleri ile alemleri anlamaya başlar. Mahlukların her cinsine bir âlem diyoruz. İnsanda ilk yaratılan idrak aleti lems,…

İsbâtü’n-Nübüvve 2. Makale

İKİNCİ MAKALE MUHAMMED ALEYHİSSELAMIN PEYGAMBER OLDUĞU İSBAT EDİLMEKTEDİR Yapılması emrolunan işlerde, hadiselerde birçok faydalar olur ki akıl bunu anlayamaz. Hatta, bu faydaların var olduklarına inanmaz. Bunların varlıklarını gösteren alâmetleri bildireceğiz. Bazı ilaçların az miktarları, bazı insanları öldürdükleri hâlde, daha çok miktarları, başkalarına zarar vermiyor. Tecrübe ile anlaşılmış olan bu hâle çok kimse inanmaz. Aksini ispat…