Allahü teâlânın var ve bir olduğunu ve Peygamberlere nasıl inanılacağını bildirmek için, İslam âlimleri birçok dilde çok kitap yazdılar. Kısa, açık, kolay anlaşılır, şüpheleri, vesveseleri giderir olarak yazılmış olanlardan Arapça (İsbatü’n-nübüvve) kitabı çok faydalıdır. Bu kitabı, büyük İslam alimi, imam-ı Rabbânî Ahmed Fârukî, 18 yaşında iken yazmıştır. İmam Rabbani hazretleri, Şerh-i Mevakıf kitabının son kısmından seçtiği yazıları almış ve kitabında bunları açıklamıştır. O devirde Hindistan’da nübüvveti inkar etmesiyle bilinen Berahime isimli fırka kök salmaktaydı. Devrin hükümdarı Ekber Şah, “Din-i İlahi” ismiyle yeni bir din ortaya atınca Fârig-i Tebrîzî ona yaranmak için peygamberliği inkar eden bir kitap kaleme aldı. Bunun üzerine İmâm-ı Rabbani “İsbâtü’n-nübüvve” (Peygamberliğin İspatı) isimli eserini kaleme aldı. İlk olarak, urdu tercümesi ile birlikte Pakistan’da basılmıştır. Kitap Arabi olarak Hakikat Kitabevi tarafından uzun yıllardır ofset olarak basılmaktadır. Kitabın İngilizce tercümesi de “The Proof of Prophethood” ismiyle Hakikat Kitabevi tarafından bastırılmaktadır. İmam Rabbani hazretleri ayrıca Mektubat-ı şerifesinde pekçok mektubunda nübüvvet meselesinin ehemmiyetine dikkat çekmektedir. İmam-ı Rabbânî, 1564 senesinde, Hindistan’da Serhend şehrinde tevellüd etmiş, 1624’de, orada vefat etmiştir.

Bütün insanların, sömürücü ve aldatıcı yayınların şaşırtıcı tesirlerinden kurtularak, bu kitabı dikkat ile ve insaf ile okuyup, dünyada rahata ve huzura, ahirette de sonsuz saadete kavuşmaları için acizane dualar ederiz.

 

Kitabın kısımları;

İsbatü’n-Nübüvve Önsözü

Peygamberlik Ne Demektir?

Mucize Ne Demektir?

Birinci Makale

İkinci Makale

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler