23. Mektup

Tevhid, yani Allahü teâlânın bir olduğuna inanmak, iki türlüdür. Avam tevhidi ve Havas tevhidi. Avam tevhidi, cahil müslümanların tevhididir. Avam tevhidi, (Lâ ilâhe illallah) demek ve bunun mânâsını bilip, inanmaktır. Kâfirlerin batıl, bozuk mabudlarını reddetmek, bu bozuk tanrılarda ulûhiyet sıfatı bulunduğuna inanmamaktır. Bir şeyde ulûhiyet sıfatı bulunduğuna inanmak, onu tanrı yapmak olur. Hiçbir insana tanrı…

21. Mektup

Bu Mektup büyük İslam alimi, II. bin senenin müceddidi İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârukî’nin oğlu Muhammed Mâ’sûm “rahime-hullahü teâlâ”, 3 cilt olan, fârisî (Mektûbât) kitabının I. cildinin 21. mektubudur. Ehl-i sünnet itikadında olup ahkâm-ı İslamiyeye uyan bir müslüman, Allahü teâlânın dostlarını severse, onlardan olur. Allahü teâlâ, hepimize bunları sevmek nasip eylesin! Bu muhabbet sebebi ile bizleri…

22. Mektup

Bu mektub Muhammed Masum Faruki hazretlerinin Mektubat’ının 1. cild 22. mektubudur. Allahü teâlâ, size İslamiyetin doğru yolunda ilerlemek nasip eylesin! Kıyamet yaklaştı. Küfür, bidat ve günah zulmetleri her tarafı kapladı. Herkes, bu zulmetlerin fırtınalarına yakalanıyor. Böyle bir zamanda, bir sünneti ortaya çıkaracak, bidatları yok edecek bir kahraman arıyoruz. Peygamberimizin sünnetlerinin ışıkları olmadan, doğru yol bulunamaz.…