14. Mektup

Bu mektup kayyum-i rabbani, Muhammed Ma’sum Farukî’nin Mektubat’ının 1.cilt, 14. mektubudur. Allahü teâlânın emirlerine yapışmayı, namazın ehemmiyetini bildirmektedir: Bu bir köşede unutulmuşu hatırlıyarak, kardeşim Mevlânâ Muhammed Hanif Kabili ile gönderdiğiniz mektup geldi. Okuyunca, çok sevindirdi. Ortağı, benzeri olmayan Cenâb-ı Hakka bağlılığınızı ve Onun muhabbetinin ateşi ile yandığınızı anlayınca, sevincimiz katkat arttı. Bu ahir zaman fitne…

182. Mektup (Tevekkül Hakkında)

Hindistan’daki İslam âlimlerinin büyüklerinden Muhammed Mâ’sûm Serhendî “rahmetullâhi aleyh”, (Mektûbât) kitabının 1. cildin, 182. mektubunda buyuruyor ki: Sebeplere yapışmak lâzımdır. Bu ise, tevekküle muhalif değildir. Sebeplerin tesir etmesinin Allahü teâlâdan olduğunu bilen ve tesiri Allahü teâlâdan bekleyen ve tesiri tecrübe edilmiş faydalı sebepleri kullanan kimse, Allahü teâlâya tevekkül etmiş, yalnız Ona güvenmiş olur. Tesir etmeyen,…

65. Mektup (Gençliğin Kıymetine Dair)

Hindistan’daki İslam âlimlerinin büyüklerinden Muhammed Mâ’sûm Serhendî “rahmetullâhi aleyh”, (Mektûbât) kitabının 1. cildin, 182. mektubunda buyuruyor ki: Yavrum! Gençlik, ömrün en kıymetli zamanıdır. İnsanın sıhhatli, kuvvetli olduğu zamandır. Bu zaman, her gün geçiyor, azalıyor. Erzel-i ömür olan ihtiyarlık yaklaşıyor. Yazıklar olsun ki en şerefli, en lüzumlu iş olan, mârifetullahı kazanmayı, hayal olan erzel-i ömre bırakıyorsun.…

10. Mektup (Muhammed Aleyhisselâma Tâbi Olmak)

Hindistan’daki İslam âlimlerinin büyüklerinden Muhammed Mâ’sûm Serhendî “rahmetullâhi aleyh”, (Mektûbât) kitabının 1. cildin, 10. mektubunda buyuruyor ki: En büyük saadet, iki cihanın en üstün insanı olan Muhammed aleyhisselâma tâbi olmaktır. Cehennem azabından kurtulmak için, Allahü teâlânın seçtiği, sevdiği insanların reisine uymak lazımdır. Cennet nimetlerine kavuşmak, Ona tâbi olanlara mahsustur. Allahü teâlânın sevgisine kavuşmak için, Ona…

10. Mektup (Peygambere Tabi olmak)

En büyük saadet, iki cihanın en üstün insanı olan Muhammed aleyhisselâma tabi olmaktır. Cehennem azabından kurtulmak için, Allahü teâlânın seçtiği, sevdiği insanların reisine uymak lazımdır. Cennet nimetlerine kavuşmak, Ona tabi olanlara mahsustur. Allahü teâlânın sevgisine kavuşmak için, Ona tabi olmak şarttır. Ona uymayanların [mesela, namaz kılmayanların ve avret mahalli açık olarak başkalarının yanına çıkanların] tevbeleri,…

230. Mektup (Tasavvuf Yolu Hakkında)

Bu Mektup büyük İslam alimi, II. bin senenin müceddidi İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârukî’nin oğlu Muhammed Mâ’sûm “rahime-hullahü teâlâ”, 3 cilt olan, fârisî (Mektûbât) kitabının I. cildinin 230. mektubudur. (Tasavvuf), seyr ve sülûk demektir. Seyr ve sülûktan ve riyâzet çekmekten ve mücâhede yapmaktan maksat, mahluklara olan meyli, muhabbeti yok etmektir ve kulluk yapmayı öğrenmektir ve insanın,…

202. Mektup (Bazı Nasihatler)

Bu Mektup büyük İslam alimi, II. bin senenin müceddidi İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârukî’nin oğlu Muhammed Mâ’sûm “rahime-hullahü teâlâ”, 3 cilt olan, fârisî (Mektûbât) kitabının I. cildinin 202. mektubudur. Bu kısa ömrü çok kıymetli şeylerde kullanınız! Geceleri ibâdet yapmayı ve seher vakitlerinde ağlamayı elden kaçırmayınız! Karanlık geceleri, Kurân-ı Kerîm okumakla, duâ ve istiğfar ve Onun ismini…

197. Mektup (Rabıta Hakkında)

Bu Mektup büyük İslam alimi, II. bin senenin müceddidi İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârukî’nin oğlu Muhammed Mâ’sûm “rahime-hullahü teâlâ”, 3 cilt olan, fârisî (Mektûbât) kitabının I. cildinin 197. mektubudur. Kıymetli kardeşim Muhammed Sücâdil! Mânevî nisbet [yâni bir Velîye muhabbet], kuvvetli olursa, ondan gelen feyizleri almakta sohbetin ve uzakta olmanın farkı olmaz. Allahü teâlâ, enfüste [insanda] ve…

127. Mektup (Vücud Mertebelerine Dair)

Bu Mektup büyük İslam alimi, II. bin senenin müceddidi İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârukî’nin oğlu Muhammed Mâ’sûm “rahime-hullahü teâlâ”, 3 cilt olan, fârisî (Mektûbât) kitabının I. cildinin 127. mektubudur. Mümkünün, yâni mahlukların aslı, esâsı ademdir, yokluktur. Kemâlât-ı vücudînin, yâni hakiki mevcûdun kemâlâtının aksleri, görünmeleri ile var zan olunmaktadır. [Bütün mevcûdat, aynada, sinema perdesinde ve televizyon levhasında…

72. Mektup (Bela Ve Musibetlere Sabır)

Bu Mektup büyük İslam alimi, II. bin senenin müceddidi İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârukî’nin oğlu Muhammed Mâ’sûm “rahime-hullahü teâlâ”, 3 cilt olan, fârisî (Mektûbât) kitabının I. cildinin 72. mektubudur. İnsana gelen marazlar, elemler, takdir-i ilâhî ile gelmektedir. Râzı olmak lâzımdır. İbadetlere devam, elemlere, hastalıklara sabredilmelidir. Allahü teâlânın kereminden âfiyet beklemelidir. Mahluklardan bir şey beklememeli, her şeyin…