Namaz Vakitleri

Mukattimetü’s-salât, Tefsir-i Mazhari ve Halebi-i kebirdeki hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Cebrâil aleyhisselâm Kâbe kapısı yanında iki gün bana imâm oldu. İkimiz, fecir doğarken sabah namazını, güneş tepeden ayrılırken öğleyi, her şeyin gölgesi kendi boyu uzayınca ikindiyi, güneş batarken [üst kenarı gaybolunca] akşamı ve şafak kararınca yatsıyı kıldık. İkinci günü de, sabah namazını, hava aydınlanınca; öğleyi,…

20. Mektup

Bu mektup, Mevlânâ Tâhir Bedâhşi’ye yazılmış olup namazın üstünlüklerini ve erkanını, şartlarını, edepleri ve tadil-i erkanını bildirmektedir: Allahü teâlâya hamdü sena olsun! Onun sevdiği, iyi insanlara selametler olsun! Cunpur’dan gönderdiğiniz mektup geldi. Rahatsız olduğunuzu okuyunca üzüldük. Sıhhat haberini bekliyoruz. Bu tarafa gelenlerle sıhhat haberinizi bildiren mektubu gönderiniz! Hâsıl olan halleri de yazınız! Ey sevgili kardeşim!…

87. Mektup

Bu mektup, Afganistanlı Feth hana yazılmış olup tadil-i erkanı, ahkâm-ı İslamiyeye yapışmayı ve bidatten kaçınmayı bildirmektedir: Allahü teâlâya hamd olsun! Onun seçtiği, sevdiği iyi insanlara selametler, rahatlıklar olsun! Bu fakire “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” karşı kıymetli sevginizi ve halis bağlılığınızı bildiren mektup-ı şerifiniz geldi. Allahü teâlâ, büyüklerin sevgisini kalplerimize yerleştirsin! Mesut ve muhterem ahbablara birinci nasihat,…

69. Mektup

Bu mektup, Muhammed Murad-ı Bedâhşi’ye yazılmış olup namazın tadil-i erkanı ve tumanineti ve camide safların düzeltilmesi ve kâfirlere karşı harbe giderken niyetin düzeltilmesi ve teheccüd namazı ve yemeklerin helalden seçilmesine dikkat olunması bildirilmektedir: Allahü teâlâya hamd olsun! Onun seçtiği, beğendiği kullarına selamlar, rahatlıklar olsun! Mektubunuz geldi. Arkadaşların, dostların, doğru yoldan ayrılmadıkları anlaşılarak, çok sevindirdi. Allahü…

Ey Gözlerimin Nuru

Ey gözlerimin nuru, ey candan yakîn canan! Abdülhakîm Arvâsî, hasta ruhlara derman! Bizler nerede siz nerede, perdeler feth olmuyor, Sizden uzak kaldıkça, kalpler rahat bulmuyor. Sohbetten, muhabbetten, daim konuşurdunuz, Talebe, hocası ile ölçülür, diyordunuz. Adım adım, hakikat yolunu geçmişsiniz! Ruhları sarhoş eden, şerbetten içmişsiniz! Dünya yok gözünüzde, kalp sâhibi ile meşgul, Sensin cihanda şimdi, Rabbin…

Saadet-i Ebediyye Risalesi

TAM İLMİHAL SAADET-İ EBEDİYYE ÖNSÖZÜ Elhamdülillah! Herhangi bir kimse, herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde, herhangi bir kimseye, herhangi bir şeyden dolayı, herhangi bir sûretle hamd ederse, bu hamd ve senaların, methlerin hepsi, Allahü teâlânın hakkıdır. Hamd, bütün nimetleri Allahü teâlânın yarattığına ve gönderdiğine inanmak ve söylemek demektir. Şükür, bütün nimetleri İslamiyete uygun olarak kullanmak…

38. Mektup

Bu mektup, Mollâ İbrahim için yazılmıştır. Bu ümmetin 73 fırkaya ayrılacağını bildiren hadis-i şerifi açıklamaktadır: Hadis-i şerifte bu ümmetin 73 fırkaya ayrılacağı, bunlardan 72 fırkanın Cehenneme gidecekleri bildirildi. Bu hadis-i şerif, 72 fırkanın Cehennem ateşinde azap göreceklerini bildiriyor. Cehennemde sonsuz kalacaklarını bildirmiyor. Cehennem ateşinde sonsuz azapta kalmak, imanı olmayanlar içindir. Yani kâfirler içindir. 72 fırka,…

101. Mektup

Bu mektup şeyh Abdullah’a yazılmıştır. Kurân-ı Kerîmin ayetlerini felsefecilerin anladıklarına göre tefsir ve te’vil etmek câiz olmadığını bildirmektedir: Allahü teâlâ size selamet versin ve belalardan korusun! (Tebsir-ür-Rahmân) adındaki kitabı göndermişsiniz. Bazı yerlerini okudum. Geri gönderiyorum. [(Tebsir-ür-Rahmân ve Teysir-ül-menan) tefsir kitabıdır. Hanbeli âlimlerinden Zeyn-üd-din Ali bin Ahmed Ermevi yazmıştır. 710 senesinde vefât etmiştir.] Kıymetli kardeşim! Bu…

19. Mektup

Bu mektup, Mîr Muhibbullah’a yazılmıştır. Sünnet-i seniyeye yapışmayı ve bidatlerden sakınmayı bildirmektedir: Allahü teâlâya hamd olsun! Onun Peygamberlerine salât ve size duâlar ederim. Kıymetli kardeşim Seyyid Mîr Muhibbullah! Buradaki fakirlerin halleri, gidişleri çok iyidir. Bunun için Allahü teâlâya sonsuz hamd etmek lâzımdır. Sizin de selametiniz için ve halinizin değişmemesi için ve doğru yolda ilerlemeniz için…

22. Mektup

Bu mektup, Mollâ Maksud Ali Tebrizi’ye yazılmış olup müşriklerin pis olması, ruhlarının, îtikatlarının pis olmasıdır. Bedenlerinin, azalarının pis olmayabileceğini bildirmektedir: Her hamd, Allahü teâlânın hakkıdır. Onun seçtiği temiz insanlara selam ederim. Şefkatli efendim! Hüseyin Vaizi tefsirini niçin gönderdiğinizi anlayamadık. Bu tefsirde, Tövbe sûresi, yirmidokuzuncu ayetini tefsir ederken (Müşriklerin içleri, inanışları pis olduğu için, onlar elbette…