34. Mektup (Kabir Hayatı Hakkında)

Bu Mektup büyük İslam alimi, II. bin senenin müceddidi İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârukî’nin oğlu Muhammed Mâ’sûm “rahime-hullahü teâlâ”, 3 cilt olan, fârisî (Mektûbât) kitabının I. cildinin 34. mektubudur. Dünya hayatında his ve hareket vardır. Kabir hayatında yalnız his vardır. Harekete ihtiyaç yoktur. Dünya ve ahiret hayatlarında ise hem his hem de hareket lâzımdır.

33. Mektup (Rabıta Hakkında)

Bu Mektup büyük İslam alimi, II. bin senenin müceddidi İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârukî’nin oğlu Muhammed Mâ’sûm “rahime-hullahü teâlâ”, 3 cilt olan, fârisî (Mektûbât) kitabının I. cildinin 33. mektubudur. Biliniz ki saadete kavuşmak için, bir Velîye mânevî bağ ile bağlanmak lâzımdır. Bu da, onun, Allahü teâlânın sevgili kulu olduğuna inanmak ve onu sevmektir. [Allahü teâlânın nimetlerini,…

202. Mektup

Bu Mektup büyük İslam alimi, II. bin senenin müceddidi İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârukî’nin oğlu Muhammed Mâ’sûm “rahime-hullahü teâlâ”, 3 cilt olan, fârisî (Mektûbât) kitabının I. cildinin 202. mektubudur. Bu kısa ömürde, en mühim işleri yapınız! Geceleri ibadet yapmayı ve seher vakitlerinde ağlamayı, büyük nimet biliniz! Karanlık geceleri, Allahü teâlâyı hatırlamak ile aydınlatınız! Ticarette sâdık ve…

195. Mektup

Bu Mektup büyük İslam alimi, II. bin senenin müceddidi İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârukî’nin oğlu Muhammed Mâ’sûm “rahime-hullahü teâlâ”, 3 cilt olan, fârisî (Mektûbât) kitabının I. cildinin 195. mektubudur. Peygamberimize, İbrahim aleyhisselâmın milletine tabi olması ve ona verilen salavatın ve berekatın benzerlerini taleb etmesi için emrolunmasının sebebi, İbrahim aleyhisselâmın makamından geçtikten sonra varılacak, daha yüksek makama…

130. Mektup

Bu Mektup büyük İslam alimi, II. bin senenin müceddidi İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârukî’nin oğlu Muhammed Mâ’sûm “rahime-hullahü teâlâ”, 3 cilt olan, fârisî (Mektûbât) kitabının I. cildinin 130. mektubudur. Görünen ve görünmeyen bütün kemalat, bu parlak dininin içindedir ve Peygamberlerin sonuncusuna tabi olmaktadır “aleyhi ve aleyhimüssalavat vel-berekat”. Cezbe, Onun yolunda olanlara nasip olur. Fenâ ve Bekâ,…

128. Mektup

Bu Mektup büyük İslam alimi, II. bin senenin müceddidi İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârukî’nin oğlu Muhammed Mâ’sûm “rahime-hullahü teâlâ”, 3 cilt olan, fârisî (Mektûbât) kitabının I. cildinin 128. mektubudur. Fenâ ve bekaya vasıl olmadan evvel, hâsıl olan ahvalin bir kıymeti yoktur. Hak teâlâya talib olanın, Onun mâsivâsından [mahluklardan] uzaklaşması lazımdır. Ahvale ve mevacide talib olan, mâsivâya…

80. Mektup

Bu Mektup büyük İslam alimi, II. bin senenin müceddidi İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârukî’nin oğlu Muhammed Mâ’sûm “rahime-hullahü teâlâ”, 3 cilt olan, fârisî (Mektûbât) kitabının I. cildinin 80. mektubudur. Allahü teâlâ, muradlarınıza kavuştursun! Belki muradlarınızdan halas edip, irâde-i ilâhiyesine tabi eylesin! Abdiyet makamı, ademiyettir. Abdiyette mevcutiyet yoktur. İrade ise, hiç olamaz. İrade, varlıktan, benlikten hâsıl olur.…

78. Mektup

Bu Mektup büyük İslam alimi, II. bin senenin müceddidi İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârukî’nin oğlu Muhammed Mâ’sûm “rahime-hullahü teâlâ”, 3 cilt olan, fârisî (Mektûbât) kitabının I. cildinin 78. mektubudur. Dinde yüksek derecelere kavuşmak için, [Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleri gibi iman etmek ve ahkâm-ı İslamiyeye uymak ve sonra] Ehl-i sünnet âlimlerine muhabbet bağı ile bağlanmak lazımdır. [İmanın…

50. Mektup

Bu Mektup büyük İslam alimi, II. bin senenin müceddidi İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârukî’nin oğlu Muhammed Mâ’sûm “rahime-hullahü teâlâ”, 3 cilt olan, fârisî (Mektûbât) kitabının I. cildinin 50. mektubudur. Mearif-i ilâhî, yani Allahü teâlâyı ve sıfatlarını tanımak, harikalar göstermekten ve gizli şeyleri bulmaktan daha kıymetlidir. Marifetler ile harikalar arasındaki fark, halık ile mahluk arasındaki fark gibidir.…

49. Mektup

Bu Mektup büyük İslam alimi, II. bin senenin müceddidi İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârukî’nin oğlu Muhammed Mâ’sûm “rahime-hullahü teâlâ”, 3 cilt olan, fârisî (Mektûbât) kitabının I. cildinin 49. mektubudur. Hak sübhanehu ve teâlâ, din ve dünya muradlarınıza kavuştursun! Dünya lezzetlerinin, fani [geçici] nimetlerin zararlarından kurtulmak için ilaç, bunları ahkâm-ı İslamiyyeye uygun kullanmaktır. Yani, Allahü teâlânın emirlerine…