Bu Mektup büyük İslam alimi, II. bin senenin müceddidi İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârukî’nin oğlu Muhammed Mâ’sûm “rahime-hullahü teâlâ”, 3 cilt olan, fârisî (Mektûbât) kitabının I. cildinin 80. mektubudur.

Allahü teâlâ, muradlarınıza kavuştursun! Belki muradlarınızdan halas edip, irâde-i ilâhiyesine tabi eylesin! Abdiyet makamı, ademiyettir. Abdiyette mevcutiyet yoktur. İrade ise, hiç olamaz. İrade, varlıktan, benlikten hâsıl olur. Allah aşıklarının kalbinde, nokta kadar varlık, dağ gibidir. Allahü teâlânın ihsanı olmadıkça, bundan kurtulmak imkansızdır. Kalp cezb edilmedikçe, yalnız bedenle yapılan ibadetler, kalbi bu bağlardan kurtaramaz. Kalpte aşk ateşi parlamadıkça ve şirketi yakan aşk ateşi ihsan edilmedikçe, bu ağır yükten necat ve halas mümkün değildir. İnsan, irâde [arzu] sahibi oldukça, talib denir. İradeden, murattan halas ve irâde-i ilâhiyeye tabi olunca, velayet makamına lâyık olur. Kemalat-i velayetin evveli olan bu nimet ve sair kemalat-ı velayet, şimdi imam-ı Rabbânî Ahmed Fârukî Serhendinin, nurlarının menbaı olan mezarından saçılmaktadır. Bu Ravda-i münevverenin etrafına toplanmış olanlar, hatta başka yerlerden gelen sâdık talibler, başlarını bu kapının toprağına sürünce, feyizlere, marifetlere kavuşmaktadırlar. Bugün Hindistanın Serhend şehri, feyizlerin, nurların çokluğundan ve esrarın zuhurundan dolayı, Hindistanın diğer şehirlerinin ve bütün memleketlerin gıbtasına mazhar olmuştur. Bu mübarek şehri Hindistanın bir parçası zannetmemelidir. Burası, velayet kapısıdır. Hind toprağı, velayet ab-ı hayatı ile hamur olmuş, hidayet merkezi olmuştur. Bu ateşin kıvılcımları ile yanıp kül olanlar, bu toprağın letafetini beyandan acizdirler. Feyizlerini, esrarını ve ihsanlarını izhardan kasırdırlar. Ziyarete gelenler ve kalplerini rabt edenler, bu feyizleri almaktadırlar. Halis ve munsif olanlar, bunu anlamaktadırlar. Nur menbaının esrarından hail olan cevherler, başka Velilerin bulundukları memleketlerde pek nadır ele geçmektedir. Bu velayet menbaının aşk şarabından bir yuduma nail olanlar, afak ve enfüs alakalarından halas olmaktadırlar.

Benzer Yazıları Okumak İçin Tıklayınız

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler

1 Yorum

Comments are closed.