Mektubat-ı Rabbani’den Seçmeler 12

¥ Sabikun, tamam Enbiya olup, eshabı ve hakiki varisleri de dahildir. 2/39. (2. cilt 39. mektup) ¥ Sarıkların [hırsızların] büyüğü, namazından çalandır. Yani namazın rüku ve sücudunu tamam eylemeyendir. Hadis-i şerif. 3/40. ¥ Salike lazım olan, devam-ı zül [devamlı alçalma] ve iftikar [alçak gönüllülük] ve inkisar [kırıklık] ve tedarru [kendini alçaltma, yalvarma] ve iltica [sığınma]…

Mektubat-ı Rabbani’den Seçmeler 11

¥ Zani-i bekrin [zina yapan bekarın] haddi [had cezası] 100 taziyanedir. [Yüz sopadır.] Eğer, 101 değnek darb olunsa [vurulsa] zulümdür. 3/44. (3. cilt 44. mektup) ¥ Zahid, dünyaya gönül bağlamadığından, insanların en akıllısıdır. 1/215, 1/50. ¥ Zekatın kalili [çok azı] yüzbinlerce nafile sadakadan efdaldir. 3/16. ¥ Zekatın verilmesinde, açıktan [aşikare] vermek evladır ki, insan iftiradan…

Mektubat-ı Rabbani’den Seçmeler 10

¥ Rabıtanın hasıl olması, saadete kavuşmuş olanlara nasibdir ki, bütün hallerde, rabıta sahibini arada [vasıta] bilirler. 2/29 (2. cilt 29. mektup) ¥ Rabıta-i muhabbet. 2/30 ¥ Rafiziler 12 fırka olup, cümlesi, eshab-ı Resuli [Resulullahın eshabını] tekfir ederek, dalalet fırkalarının en kötüsü olmuşlardır. 2/36 ¥ Rafizilik, Emir “radıyallahü anh”ın muhabbeti değildir. Eshab-ı kiramdan uzaklaşmaktır ki, kötülenmiştir.…

Mektubat-ı Rabbani’den Seçmeler 9

¥ Zattan murad mahiyet ve hakikattir. 2/45 (2. cilt 45. mektup) ¥ Zat-i şey oldur ki [bir şeyin aslı oldur ki], şey’in cemii vücuh ve itibaratından her ne ki itibar oluna, zat-ı şey, onların cemiinin maverasıdır. Her ne ki onda ispat oluna, vücuh ve itibaratta dahildir. 3/79 ¥ Zat-i tealaya hiç adem mukabil değildir. 3/63…

Mektubat-ı Rabbani’den Seçmeler 8

¥ Daire-i selasenin (üçüncü dairenin) üstü, dördüncü daire olup, vilayet-i kübradır. 1/260 (1. cilt 260. mektup) ¥ Dank, bir dirhemin altıda biri [veya takriben ikibuçuk kırat-ı şeri, yarım gram] gümüş para. ¥ Deccalın çıkması, kıyamet alameti olup, haktır. 2/67 ¥ Derd dahi maksata kavuşmanın başlangıcıdır. 1/61 ¥ Derd-i ahiret [ahiret derdi], nübüvvet kemalatında methedilmiş olup,…

Mektubat-ı Rabbani’den Seçmeler 7

¥ Hatm-i Kuran, nafile namaz, tesbih ve tehlil edince, sevabını, mevtalara hediye etmek, etmemekten efdaldir. 2/77 (2. cilt 77. mektup) ¥ Hatm-i tehlil, ancak meyitin magfireti için olup, bundan başkası bidattir. 2/14 [haşiyesinde]. ¥ Hademe ve maiyet istihtamı caizdir. 2/99 ¥ Hademeye ikram eylemek [kıymet vermek], efendisine izaz ve ikramdır. 3/27 ¥ Hurma, Beni Ademin…

Mektubat-ı Rabbani’den Seçmeler 6

¥ Hadis olan, fani ve müstehliktir [yok olucudur.] 2/67 (2. cilt 67. mektup) ¥ Hub olmasaydı [sevgi bulunmasaydı], icad küşayiş (icad açıklık) bulmaz ve alem ademde [yoklukta] gizli kalırdı. 3/121. ¥ Hubb-i evvel, manissa-i zuhura gelmiş olup, sebebi halk-ı halayık olmuştur. [Mahlukatın yaratılmasına sebep olmuştur.] 3/121. ¥ “Hubb-i dünya resü külli hatietin” [Dünya sevgisi bütün…

Mektubat-ı Rabbani’den Seçmeler 5

¥ Camii Kuran [Kuran-ı kerimi toplıyan] fil-hakika Sıddık ve Faruktur “radıyallahü anhüma”. 1/80. (1. cilt 80. mektup) ¥ Camiiyet-i kalbin manası. [Her insan bir topluluktur. Varlıkta bulunan her şey insanda da vardır.] 1/95. ¥ Canib-i meşrıktaki [Doğu taraftaki] nurani sütun, Mehdi “aleyhimürrıdvan”ın başlangıcının [gelmesinin] işaretidir. 2/68 ¥ Cebriye mezhebi, kuldan kudreti ve iradeyi kaldırıp [irade…

Mektubat-ı Rabbani’den Seçmeler 4

¥ Ettaibü minezzenbi kemen la zenbe lehü. (Günahlardan tövbe eden, günahsız kimse gibidir). Bu hadis-i şerif, günahkarlara müjdedir. 2/19. (2. cilt 19. mektup) ¥ Tabi olanlar ve hizmet edenler için, büyüklere gelen nimetlerden pay vardır. 1/301. ¥ Tabi her neye kavuşursa, uymuş olduğu kimseden kavuşur. 1/294 ¥ Teblig-i zahiri ve teblig-i batıniyi birlikte yapan çok…

Mektubat-ı Rabbani’den Seçmeler 3

¥ Padişahların [devlet başkanlarının] iyi ve kötü huyları ve işleri, bütün millete yayılır. 1/195 (Birinci cilt 195. mektup) ¥ Pir, Allahü tealaya kavuşmaya vesiledir. Maksud olan Hak sübhanehudur. 2/63. ¥ Pir, müridlerin yetişmesine sebep olduğu gibi, müridler de, pirin olgunlaşmasına sebeptir. 1/256 ¥ Pir iletken gibidir. Kalp makamına inmiş olup, ruh ile nefs arasındadır. Ruh…