Sual: Mastürbasyon ( istimna ) orucu bozar mı?

Cevap: Oruçlu iken mastürbasyon ( istimna ) yapmak orucu bozar. Kazâ ve tövbe gerekir. Bunu aynı Ramazan’da iki defa kasden yaparsa (unutarak değil), keffaret gerekir. Masturbasyon ile, yani el ile istimna edip cünüp olunca, yalnız kaza lazım olduğunu, Hindiyye ve Bahr ve Dürrü’l-Muhtar kitaplarının sahipleri bildirdiler.

 

Sual: Ramazanda istimna (mastürbasyon) yapana ne lazım gelir?
Cevap: Kaza lazım gelir. Birden fazla yaparsa kefaret lazım gelir.

 

Sual: Bakarak inzal olanın orucu bozulur mu?
Cevap: Bakarak şehvetlenip boşalmak orucu bozmaz. Ancak istimna bilyed, yani eliyle boşalmak bozar. Kazâ lâzımdır.

 

Sual: İstimnadan kaçınmak için ne yapmalıdır?
Cevap: Dua etmelidir. Dini hayatı daha yoğun yaşamalıdır. Oruç tutmalıdır. Yabancı kadın ve kızlardan, mecmua, tv ve internetten uzak durmalıdır. Gençlik halidir. Şap kullanmak lüzumsuzdur. Yeniçeriler, otokontrolü kuvvetli insanlar olarak yetiştiriliyordu.

 

Sual: Oruçlu olduğunu unutarak kendini tatmin eden kimseye ne lâzım gelir?
Cevap: Eğer bir Ramazanda kasden bir defa yapmışsa, oruç bozulur, kaza gerekir. Aynı Ramazanda kasden birden fazla yapmışsa, keffaret de gerekir. Unutmak özürdür, unutarak yeyip içse, cima ve istimna etse, oruç bozulmaz.

 

Sual: İstimnâ (mastürbasyon) caiz midir?
Cevap: İstimnâ (mastürbasyon, elle tatmin) zevk için mekruh, sükûnet bulmak için caiz, zina tehlikesi varsa vâcibdir.

 

Sual: Gece uykuda farkında olmadan istimnâ yapınca, eğer meni gelmezse, gusl gerekir mi?
Cevap: Farkında olmadan istimnâ olmaz. İstimnâ, mastürbasyon (elle tatmin) demektir. İstimnâ yapınca gusl gerekir. İhtilâm olmuşsa, yani rüyada zevk duymuşsa, yine gusl gerekir.

 

Tavsiye Yazı –> Orucu bozan şeyler nelerdir?

Tavsiye yazı –> Bir ihtiyar müslümanın kızına nasihati

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler