Ârif-i kâmil kelâmın duymaya irfan gerek,
sırr-ı muğlaktır gönülde zevk ile vicdan gerek!

Bir hazinedir tasavvuf, mâlik olmaz her hasis,
bulmaya anı cihanda, bir yiğit sultan gerek!

İnci taşıyan sedefe, kavuşmak kolay olmaz,
bulunmaz nehir içinde, bahr-i bi payan gerek!

Mârifet davası eden, sahtekar bilmez mi ki
kalpteki arzuya elde, huccet-ü burhan gerek!

Ârif gezer halk içinde, herkes tanımaz onu,
aşk ateşinde yanarak, hak ile yeksan gerek!

Şöhretle övünen kimse, Haktan nasip alamaz,
batının umranı için, zâhiri viran gerek!

Ölmeden önce ölerek, kabri ve haşri görüp,
Mâlik-ül-mülk huzurunda, kalbi hem hayran gerek!

İslamiyet sıratı ile nefs ateşinden geçip,
kalbi habaisten ari, Ravda-i Rıdvân gerek!

Söylediği, işittiği, her daim fikir ettiği,
bi-kem ve bi-keyif olarak, hazret-i Rahmân gerek!

Ey Niyazi, Hakka vuslat, herkese olmaz nasip,
güneşten zıya alacak, ay gibi insan gerek!

(Niyazi Mısri)

Şiirde geçen kelimeler:

Bi-payan: Niyahetsiz, sonsuz

Habais: Kötü şeyler, kötü işler

Umran: Bayındırlık, medeniyet

Hasis: Cimri, bahil

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler