Resûlü gören mümine, (Sahabi) adı verildi.
Hepsini bildirmek için, Ashâb-ı kirâm denildi.

Peygamberi seven her kalp, nurla dolardı bir ânda,
Ona sahabi olanlar, meth olundular Kur’anda.

Hepsi Resûlullah için, malını, canını verdi.
Sulhta ilim yayarlardı, harpte ise kükrerdi.

Hadis-i şerifte Ashâb, benzetildi yıldızlara.
Herhangi birine uyan, erer ışıklı yollara.

Ashâbı, çok sevışırdi, birbirini överdi.
Sonra gelen müslümanlar, hepsi böyle söylerdi.

Kuranı ve hadisleri, Onlar bildirdi bizlere.
Kalplerin temizliği, güven verdi zihinlere.

Söğülse bunlardan biri, yaralanır İslam dini.
Sahabiyi kötüliyen, çürütür Kurân-ı Kerîmi.

Hakiki müslüman isen, saygı göster her birine,
Önce salât, selam eyle, Resûlün Ehl-i beytine!

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler