Ötme bülbül ötme, sonbahar geldi,
Bülbülün figanı bağrımı deldi.
Gül alıp satmanın zamanı geçti,
Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i.
Çeşmelerde abdest alınmaz oldu,
Camilerde namaz kılınmaz oldu.
Mamur olan yerler hep harap oldu,
Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i.
Budin’in içinde uzun çarşısı,
Orta yerde Sultan Ahmed camisi,
Kâbe sûretine benzer yapısı,
Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i.
Cephane tutuştu, aklımız şaştı,
Selatin camiler yandı, tutuştu.
Hep sabi sübyanlar ateşe düştü,
Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i.
Kıble tarafından üç top atıldı,
Perşembe günüydü, güneş tutuldu.
Cuma günüydü, Budin alındı,
Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i.
1939 da Budin’i Almanlar aldı,
Macar katillerinin kızları kocasız kaldı.
Budin şehitlerinin ruhları bu hâli görünce,
İlâhî adalete imanları arttı.

(Budin’i Kanuni Sultan Süleyman 1526’de fetheylemiş, 1686’de Avusturya istila etmiştir. )

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler