Sual: S. Kutub, “Cihan Sulhu” kitabında (Bazı kimseler, din namına şöyle derler: Zekatı verilmiş olan mal [herhangi bir mal veya para], biriktirilmiş mal sayılmazlar. Çünkü malın hakkı zekattır. Zekatı verdikten sonra malın tedavülden çekilmesinde [Yani hiçbir yerde kullanmamakta] bir suç yoktur derler. Bu, doğru değildir. Şahsi mülkiyetin sahibi, malı tedavülden çekip saklayamaz. Beytülmalın ihtiyacını kapatmak için, devlet ona el koyabilir. Fazlasını alıp fakirlere taksim edebilir) diyor. Buna ne cevap vermek lazım?

Cevap: Bu sözü, bir bilgi, bir anlayışın ifadesi değil, kendi görüşü ve düşüncesidir. İslamiyeti, kendi görüşüne, siyasi düşüncesine uydurmak istemektedir. Mevdudi’nin de övmek zorunda kaldığı imam-ı Rabbânî hazretleri, Mektubat kitabının 1. cilt, 165. mektubunda buyuruyor ki:

“Ebedî saadete kavuşmak isteyen, Muhammed aleyhisselâma uymalıdır. Ona uymakla şereflenmek için, dünyayı büsbütün bırakmak lazım değildir. Farz olan zekat verilince dünya terkedilmiş sayılır. Mal zarardan kurtulur. Çünkü, zekatı verilen mal zarardan kurtulur. Dünya malını zarardan kurtarmanın ilacı, bunun zekatını vermektir. Malın hepsini vermek daha iyi ise de, zekatını ayırıp vermek de, hepsini vermek gibi olur”.

Zekatı verilmiş olan mal, ne kadar zaman saklanırsa saklansın, sahibine zarar vermez. Zekatı verilmiş olan malı tedavülden çekmek suç olmaz. Devlet bu mala el korsa, zulüm etmiş olur. Suç olmaz demek, ahirette bunun için, suale çekilmez ve azap olunmaz demektir. Fakat, bu mal ile hayırlı işler yapmanın, ticarette ve sanatta kullanmanın, İslamiyete ve müslümanlara yardım etmenin sevaplarına kavuşulamaz. Ahiretteki yüksek derecelere erişilemez. Büyük âlim Abdülgani Nablüsi hazretleri Hadika kitabında diyor ki “Zekat, malı zarardan korur.”

Resûlullah “Zekatını vermekle mallarınızı zarardan koruyunuz” buyurdu. Bu hadis-i şerif, Münavi’de de senedi ile yazılıdır. “Altınlarını, gümüşlerini saklayıp Allah yolunda dağıtmayanlara çok acı azap vardır” mealindeki âyet gelince, Resûlullah “Zekat müslümanların mallarını temizlemek için emrolundu. Zekatı verilen mal kenz olmaz. Yani saklanan mal sayılmaz” buyurdu. Bir hadis-i şerifte, “Zekatı verilmeyen mal için kıyamette çok acı azap vardır” buyuruldu. Seyyid Kutub, bu hadis-i şeriflere inanmıyormuş gibi davranıyor. Taberani’nin bildirdiği ve Münavi’de yazılı hadis-i şerifte, “Zekatı verilen mal kenz değildir” buyuruldu. Resûlullah, zekatı verilen mal biriktirilmiş mal sayılmaz diyor. Seyyid Kutub da, bu söz doğru değildir diyor. Seyyid Kutub’un nasıl bir adam olduğu, bu sözünden de anlaşılmaktadır.

Tavsiye Yazı –> Sadaka-i Fıtr Nasıl Verilir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler