Tevrat ve İncillerde Gayrı Ahlaki Kısımlar mı Var?

Sual: Günümüzde Yahudi ve Hristiyanların okuduğu Tevrat ve İncil isimli kitaplarda gayrı ahlaki kısımlar olduğunu işittim. Bu bilgi doğru mu? Milyonlarca insanın okuduğu Kutsal denilen kitaplarda böyle kısımların olması nasıl mümkün olur? Cevap: Tevrat’ın Tekvîn kısmında bir bend alıyoruz. Bu kitap, ilk insanlardan, ilk Peygamberlerden, Adem, Nuh, İbrahim “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” gibi büyük nebîlerden bahseder. Aynı…