Talmud Nedir?

Sual: Yahudilerin okudukları Talmud nedir? Neleri ihtiva etmektedir? Cevap: Yahudilerin Tevrattan sonraki kudsi kitaplarıdır. (Sözlü emirler) dedikleri kitaptır. Talmud, 2 kısımdan meydana gelmiştir. Bunlar Mişna ve Gamaradır: Mişna: İbranice tekrar demektir. Sözlü emirlerin, kanun haline getirilmiş ilk Hâlidir. Yahudi îtikadına göre, Allahü teâlâ, Mûsâ aleyhisselâma, Tur dağında Tevrat kitabını (Yazılı emirleri) verdiği gibi, bazı ilimleri,…