Kabir Ziyareti Mahzurlu mu?

Sual: Fethu’l-mecid ismindeki vehhâbî kitabının 485. ve sonraki sayfasında diyor ki: (Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem”, kabir ziyaret ederken ahireti hatırlamayı, meyyite duâ ederek, ona ihsanda bulunmayı, ona acımayı, istiğfar etmeyi emretmiştir. Ziyaret eden kimse, hem kendisine, hem de meyyite iyilik etmiş olmaktadır. Müslim’in, Ebû Hüreyre’den “radıyallâhu anh” bildirdiği hadiste “Kabirleri ziyaret ediniz! Kabir ziyareti,…

Ah Yazık

AH YAZIK! Ömrüm boş şeylerle geçti, ah yazık! Yarını hiç düşünmedim, ah yazık! Hep hevaya bina kurdum, şaşkınca, din temeli çürük oldu, ah yazık! Affı sonsuzdur diyerek, pek azdım, (Kahhar) ismini unuttum, ah yazık! Daldım günaha, yapmadım hiç hayır niçin doğru yoldan saptım? Ah yazık! Mal için, makâm için hep uğraştım, sonsuz nimetlerden oldum, ah…

“Mesail-i Mühimmeye Cevab-ı Numan” Kitabı

(Mesâil-i mühimmeye cevâb-ı Nu’mân) adında bir kitap elimize geçti. İslam harfleri ile 1385 [m. 1965] de Şam’da 2. baskısı yapılmış. Kitabı yazan Anadolu’nun Gümüşhane velâyetinde, eski Şiran müderrisi Mustafa oğlu Osman efendinin oğlu, Gümüşhaneli Osman Zeki adında bir vehhâbî imiş. Bu çocuğun, Şiran kazasından Hicaza gidip, sapıtmış olduğu anlaşılmaktadır. Bu bozuk ve zararlı kitap, Hicazda…

Veli ve Keramet Ne Demek?

Sual: Fethu’l-mecid isimli vehhabi kitabının 168. sayfasında, “Evliyâ kerâmet olarak, diri ve ölü iken, istediklerine yardım edermiş. Şaşırdıkları, sıkıştıkları zaman, onlara yalvarıyor, yardım istiyorlar. Kabirlerine gidip, sıkıntılarının giderilmesini istiyorlar. Ölülerin kerâmet yapacaklarını zannediyorlar. Bunlara Ebdal, Nükaba, Evtâd, Nüceba, yetmişler, kırklar, yediler, dörtler, Kutub, Gavs gibi isimler takıyorlar. Bunların yalan olduğunu ibnül-Cevzi ve ibni Teymiyye bildirmektedir.…

Tasavvuf Hind Kökenli midir?

Sual: Vehhabilerin Fethü’l-mecid kitabının 126. sayfasında: (Görülüyor ki tasavvufun başlangıcı, Hind yahudilerinin bir oyunudur. Eski yunanlılardan alınmıştır. Böylece, İslamiyeti fırkalara ayırttılar, parçaladılar) diyor. Pakistanlı Mevdûdî de, (İslamda İhya Hareketleri) kitabında, yukarıdaki yazıları yaymaktadır. Bu iddialara ne cevap vermelidir? Tasavvuf asarı saadette yok muydu? Sonradan mı ortaya çıkmıştır? Cevap: Sapık kimseler, isteklerine kavuşmak, çıkarlarını sağlamak için,…

Evliya Keramet Mi Satar?

Sual: Vehhabilerin Fethü’l-mecid kitabının 300. sayfasında, (Kerâmet, Allahü teâlânın mütteki olan müminlere ihsan ettiği bir şeydir. Duâ veya ibâdet edince ihsan eder. Velînin dileği ve gücü ile olmaz. Ben Veliyim, gaybleri bilirim diye ortaya çıkanlar, Velî değildir, şeytandırlar) diyor. Bu sözleri doğru mudur? Cevap: Kitabın müellifi, burada doğruyu inkâr edememektedir. Fakat, Evliyânın kerâmet sattığını söylemesi…

Ölülerden Şefaat Beklemek Şirk mi?

Sual: Vehhabilerin Fethü’l-mecid kitabında 414. sayfada, (Allahtan başkasına duâ etmek, başkasından sıkıntısını gidermesini istemek, ihtiyaçlarını başkasından beklemek, mezarları büyük bilmek, onları putlaştırmak, üzerine türbe yapmak, türbelerde namaz kılmak, türbedekilere ibâdet etmek, kalp ile söz ile ibâdet ile ölülerden bir şey beklemek büyük şirktir. Cehennemde sonsuz kalmaya sebeptirler. Allah adı ile yalan yemin etmekten korkmuyorlar. Ahmed…

Peygamberimizin Anne-Babası Cennetlik midir?

Sual: Peygamber efendimizin “aleyhisselam” anne-babası mağfiret edilmiş midir? Cevap: Peygamber efendimiz “sallallâhü aleyhi ve sellem” valideleri hazret-i Âmine’nin kabrini ziyaret ettiklerinde ağladılar. Yanlarında bulunanları da ağlattılar. Buyurdular ki “Rabbimden bunun için mağfiret talep etmeye izin istedim. İzin vermedi”, sonra “Kabrini ziyaret etmek için izin istedim, izin verdi. Öyle ise, siz de kabirleri ziyaret ediniz! Zira,…

Peygambere Tabi Olmak Nasıl Olur?

Sual: Peygamber efendimiz Muhammed “aleyhisselam”a tabi olmak nasıl olur? Cevap: Ona tâbi olmak Ahkâm-ı İslâmiyyeyi beğenip, seve seve yapmak ve Onun emirlerini ve İslamiyetin kıymet verdiği, üstün tuttuğu şeyleri ve âlimlerini, sâlihlerini büyük bilip, hürmet etmektir ve Onun dinini yaymaya uğraşmak demektir ve Allahü teâlânın emirlerine uymak istemeyenleri sevmemektir. Peygamberimiz “sallallâhü aleyhi ve sellem”, “Bidat…

Dünyada ve Ahirette Nimetler Kimleredir?

Sual: Allahü tealanın nimetleri dünyada herkese midir? Cevap: Allahü teâlânın feyizleri, nimetleri, ihsanları, yani iyilikleri, her ân, insanların iyisine, kötüsüne, herkese gelmektedir. Herkese mal, evlat, rızk, hidayet, irşad ve selamet ve daha her iyiliği fark gözetmeksizin göndermektedir. Fark, bunları kabulde, alabilmekte ve bazılarını da almamak sûretiyle, insanlardadır. Nahl sûresi 33. âyetinde meâlen, “Allahü teâlâ, kullarına…