AH YAZIK!

Ömrüm boş şeylerle geçti, ah yazık!
Yarını hiç düşünmedim, ah yazık!
Hep hevaya bina kurdum, şaşkınca,
din temeli çürük oldu, ah yazık!
Affı sonsuzdur diyerek, pek azdım,
(Kahhar) ismini unuttum, ah yazık!
Daldım günaha, yapmadım hiç hayır
niçin doğru yoldan saptım? Ah yazık!
Mal için, makâm için hep uğraştım,
sonsuz nimetlerden oldum, ah yazık!
Yol bozuk ve karanlık, önde şeytan,
günah ağır, ağlarım hep, ah yazık!
Hesap defterimde yok bir iyilik,
nasıl kurtulur bu Hâlid? Ah yazık!

Yukardaki şiir, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin “kaddesallahü teâlâ sirrehul’aziz” fârisî divanından bir parçanın tercümesidir:

Tavsiye Yazı –> Mevlana Halid-i Bağdadî hazretleri kimdir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler