İmam Rabbani Hazretlerinin Kitapları Nelerdir?

Sual: Hicri 2. bin yılın müceddidi olarak kabul edilen İmam-ı Rabbani hazretlerinin yazmış olduğu kitaplar nelerdir? Bunlar basılmış mıdır? Bu kitaplara nasıl ulaşabiliriz? Cevap: İmam-ı Rabbani hazretlerinin eserleri şunlardır; Mektubat: En meşhur eseridir. Çeşitli memleketlere göndermiş olduğu mektuplardan 536 mektubu, 3 cilt halinde toplanarak Mektûbât kitabı meydana gelmiştir. Bu mektuplardan bazıları risale hacmindedir. Büyük âlim,…

“İhya” Kitabının Önemi Nedir?

Sual: İmam Gazali hazretlerinin en meşhur kitabı olan “İhya” kitabı niçin bu kadar mühimdir? Kitapta hangi mevzular anlatılmaktadır? Cevap: İmâm-ı Gazâlî’nin Arabca olan 5 cildlik “İhyâü’l-ulûm” kitabı, 1968 senesinde Beyrut’ta Arabca ve 1974’de İstanbul’da Türkçe olarak basılmıştır, İhyâ kitabı 4 kısımdır: 1) İbâdâd; ibâdetleri anlatan bölüm. 2) Mu’âmelât; alış-veriş, rehin, kira, havale, vekâlet gibi muâmeleleri…

Mektubat-ı Rabbani’den Seçmeler 14

¥ Saim-i Ramazana [Ramazanda oruçlu olana] iftar veren müslümanın günahları magfiret ve Cehennemden azad olur. 1/45. (1. cilt 45. mektup) ¥ Sahib-i Avarif [Avarif kitabının sahibi], sahv ehlinin kamillerindendir. Kitabında o kadar sekr ile ilgili marifet vardır ki, şerh olunamaz. 3/117. ¥ Sahib-i Avarif imam-ı Sühreverdinin, “Limen kane lehü kalbün, ayetini tefsiri. [Bu suredeki nasihatler,…

Mektubat-ı Rabbani’den Seçmeler 13

¥ Şakir [şükür eden] ve mümin olanlara Allahü teala azap etmez. 1/70. (1. cilt 70. mektup) ¥ Şan-ül-hayat, cemi şüunatın akdemi [en evveli]dir. Ondan sonra şanül-ilmdir ki, ona tabidir. 3/87. ¥ Şan-ül-ilim, bütün şüunları topluca ve etraflıca içinde bulundurur. [Hayat şanından sonra]. 1/287. ¥ Şan-ül-ilmin, sıfat-i zaideden olan ilim ile hiç münasebeti yoktur. 3/72. ¥…