İslamiyetin İnsana Bakışı Nasıldır?

Sual: İnsan nedir? İslamiyetin insana bakışı nasıldır? Cevap: İnsan hakkında en doğru, en mükemmel ve tam mâlumâtı zamanımızda yalnız İslâm dîni bildirmektedir. İnsanın yaratılışı, hayat sürmesi, ölümü, âhiret hayâtı ve Allahü teâlâ ile münâsebeti Kur’ân-ı kerîmde, hadîs-i şerîflerde ve bunların açıklaması olan diğer din kitaplarında geniş yazılıdır. İslâmiyetin insan hakkındaki bildirdikleri, fen ilimlerinin tesbit ettiklerini,…

Sevad-ı Azam Nedir?

Sual: Sevad-ı Azam nedir? Cevap: Peygamber Efendimiz, hangi mezhebde idi? diye sorulursa, deriz ki, Onun mezhebi [yolu] tarîk-ı müstakîm [en doğru yol] idi. Nitekim Sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu: “Mûsâ aleyhisselâmdan sonra kavmi 71 fırkaya ayrıldı. 70’i helâk oldu, biri kurtuldu. Îsâ aleyhisselâmdan sonra kavmi 72 fırkaya ayrıldı; 71’i helâk oldu, biri kurtuldu. Ümmetim…

Allahü Tealaya Yaklaştıran Vesileler Nelerdir?

Sual: Mâide sûresi 35. ayet-i kerimesi olan “Ey mü’minler, Allah’dan korkun ve Ona yaklaşmak için vesîle arayın” âyet-i kerîmesindeki vesileden murad nedir? Cevap: Vesîle, vâsıta demektir. Allahü teâlâya yaklaştıran vesîleler, vâsıtalar, Kur’ân-ı kerîm, Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), mezheb İmâmlarımız ve mürşid-i kâmil olan büyük velîlerdir. Kur’ân-ı kerîmi herkes okusa da, herkes anlayamaz ve…

İlim ile Malın Mukayesesi

1- İlim, Peygamberlerin mirâsıdır. Mal, Karun, Şeddat gibilerin mirâsıdır. 2- İlim, sâhibini korur. Malı ise sâhibi korur. 3- İlim sarf ettikçe artar. Mal sarf ettikçe azalır. 4- İlim sahibinin dostları çoktur. Mal sâhibinin düşmanları çoktur. 5- İlim sâhibi, büyükler ve kerîmler yanında da’vetlidir. Mal sâhibi, bahiller ve hemcinsince davetlidir. 6- İlim hırsızlardan saklanmak istemez. Malın…

Kötü Ahlaklı Kimseye İlim Öğretilir mi?

Sual: Kötü ahlaklı kimseye ilim öğretmek caiz midir? Cevap: Mahzenu’l-ulum kitabında ilim tahsilinin şartları anlatılırken ikinci maddede diyor ki; “İlim tahsîlinin şartlarından biri de, ilim öğrenen kimsenin, kötü ahlâktan uzak olmasıdır. Bu şart, ilim tahsîlinin ilk ve en başta gelen şartıdır. Ulemâ-i mütekaddimîn [Önce gelen âlimler] ilim öğrenmek isteyenlerin ahlâkını araştırır ve tecrube ederlerdi. Eğer…

Sohbetin Faziletleri Nelerdir?

Sual: Sohbetin fazileti ve faydaları nelerdir? Cevap: Lügat ma’nâsı, arkadaşlık ve birlikte bulunmak olup, büyüklerin ıstılahında talebenin hocasıyla, mürîdin mürşidi ile, sevenin sevdiği ile beraber bulunmasına denir. Ma’nâsı kemâlini, Eshâb-ı kirâmın Resûlullah ile birlikteliğinde bulduğu için, o günden bu yana Resûlullah’ın sohbet arkadaşları Sahabe veya Eshâb şerefli isimleri ile anıldı. Eshâb-ı kirâmı (aleyhimürrıdvan) bütün âlim…